Na základě iniciativy zastupitelů Tomáše Brčáka (ODS s podporou Svobodných), Petra Zdobinského (Piráti) a za účasti Martina Liesela (ANO) a zodpovědných úředníků města bylo dne 04.03.2019 provedeno 5 sond do dlážděných ploch v rámci revitalizace městské části Podmokly („Obnova historické části Podmokel – etapa C“).


Výsledek sond odhalil podezření z vážného pochybení ze strany zhotovitele. Bylo zjištěno, že skutečný stav konstrukčních vrstev podložní dlažby neodpovídá skladbě předepsané projektovou dokumentací, přičemž některé vrstvy chybí zcela.

Prosadili jsme schválení nového jednacího řádu, který nově řeší zveřejnění souboru o hlasování jednotlivých zastupitelů. Do budoucna tato změna zajistí jednoduchou kontrolu jak daný zastupitel hlasoval nebo rychlé vyhledání daného bodu.

Piráti Děčín se snaží plnit svůj program i z řad opozice a předkládají materiály a návrhy, které zajstí, že toto měto bude transparentní a efektivní.

PŘEDKLÁDÁME ŘEŠENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ KVALITU STAVEBNÍCH PRACÍ
V předvolební kampani jsme slíbili občanům, že budeme aktivní ať s pozice vládnoucí strany, tak s pozice opozice. Již od prvního zastupitelstva tak předkládáme návrhy, které máme v našem programu. Po návrhu, který zajistí zveřejňování hlasování jednotlivých zastupitelů k daným bodům jsme předložili radě další materiál. S ohledem na vývoj stavební činnosti na stavbách, kde je investorem Statutární město Děčín, spolu se zastupitelem Ing. Bc. Brčákem (ODS) předkládáme radě města návrh na vytvoření "Směrnice pro přípravu a dohled nad realizací staveb financovaných z veřejného rozpočtu Statutárního města
Děčín. Směrnici a více informací najdete po rozkliknutí celého článku.

Potřebujeme dvě obřadní síně v Děčíně? Město zvěřejnilo výběrové řízení za více jak 6 miliónů na stavbu nové obřadní síně v bývalé knihovně. Bez vizualizace. Bez propagace a projednáním se zastupiteli a veřejností. 
Nestačila by jedna obřadní síň? Na našem krásném zámku kde již funguje a mohla by zdarma fungovat jako hlavní obřadní síň? Nenašlo by 6 miliónů z našeho rozpočtu v Děčíně lepší využití? 
Foto: jediná dostupná vizualizace, která je veřejná a pochází z blogu městského architekta.

Piráti Děčín podpoří jeden z klíčových bodů svého volebniho programu - zrušení 5 minutového limitu pro diskuze. Již jsme navrhli další dvě změny jednacího řádu zastupitelstva města. Jasno bude na únorovém jednání zastupitelstva.

Nalezneme podporu pro tyto změny u vládnoucí koalice? Více budeme možná vědět již po dnešní schůzce našeho zastupitele s primátorem města.

Strana 1 z 3
Nahoru