V sobtu 24.11. v obchodním centru Pivovar v kavárně Free Caffe proběhne unikátní diskuzní setkání poslanců parlamentu České Republiky s občany k sociálním otázkám kraje. Přítomni budou i Piráti Děčín a zastupitel Bc. Petr Zdobinský. Všechny zájemce o tuto problematiku tímto srdečně zveme na toto setkání.

Okruhy témat: dostupné bydlení, sociální služby a zaměstnanost, vzdělávání, obchod s chudobou

Přítomní budou:
Olga Richterová - 1. místopředsedkyně Pirátů, poslankyně PSP ČR
Mikuláš Peksa - 4. místopředseda Pirátů, poslanec PSP ČR
Tomáš Martínek - poslanec PSP ČR
Petr Zdobinský - zastupitel města Děčín

Více ve facebookové události: https://www.facebook.com/events/1834772959973173/

Před několika dny došlo k otevření dotační výzvy na rekonstrukci a výstavbu městských sportovních hal a stadionů. Příjemcem dotace může být město (či městská část nebo obvod statutárního města) s více než 10 000 obyvateli. Maximální procentuální výše dotace je 50 %. Celkově je možné získat dotaci až 40 mil. Kč. Minimální výše dotace je poté 15 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2018.
Piráti Děčín se pokusí ze své pozice a v rámci svého volebního programu tuto výzvu prosadit pro účely výstavby multifunkčního hřiště se skateparkem. Pokud se toto podaří, tak i kontrolovat veškeré kroky, které s dotací, ale i následnou výstavbou, souvisí. Více informací v dotačních novinách: https://dotacni-noviny.cz/dotace-na-rekonstrukci-a-vystavbu-mestskych-sportovnich-hal-a-stadionu

Strana 2 z 2
Nahoru