čtvrtek | 12:26 26.listopad 2020
Dokončení revitalizace Podmokel? Nové styl jednání s farností snad přinese kýžený výsledek

Nabýváme optimismu. Zdá se, že naše nové koště mete dobře. Nové vedení města nechalo po svých předchůdcích uklidit pozemek farnosti. Tak. A teď už jen domluvit s představiteli farnosti dokončení úprav. Pokud vím, primátor už na tom začal pracovat. Po té, co bývalý primátor vyhodil představitele farnosti z kanceláře to bude mírně obtížný úkol, ale proto, aby ho vyřešil tam nový primátor je. Osobně teď už věřím, že se dočkáme ....... 

čtvrtek | 11:44 26.listopad 2020
ŘSD odpovědělo na naší žádost o nutnosti opravy silnice I/62 - Myslbekova

Před 14 dny jsem se zeptal žádostí 106 Krajského úřadu a ŘSD o informace k nutnosti oprav silnice I/62 ve středu města - ulice Myslbekova a Pohraniční. Tímto žádám o informace: a) Jaký je konkrétní důvod pro rekonstrukci vozovky u obou etap., v případě, že byly prováděny zkoušky nebo posudky, tak prosím dokumentaci. b) Jaká má být kvalita povrchu vozovky po její rekonstrukci, a to i ve srovnání s původním stavem.

úterý | 18:36 24.listopad 2020
Zastupitelstvo opět přívětivé pro občany města Děčín

Splněno. Občané města na prvním místě. Priorita pro Piráty Děčín. Priorita pro novou koalici. Jednání zastupitelstva města budou opět od 15:00 a veřejnosti tak bude dána možnost účastnit se jednání od začátku. Diskuze s občany bude začínat VŽDY v 16:30.

pátek | 18:50 13.listopad 2020
Jak se Piráti dostali do koalice, která do r. 2022 povede statutární město Děčín

Všichni občané statutárního města Děčín jistě zaznamenali datum 25.6.2020, kdy bylo zastupitelstvem odvoláno vedení města Děčín, včetně primátora. Současně byl odvolaný primátor Hrouda dočasně pověřen řízením města, a to spolu s dalšími čtyřmi odvolanými radními.

pátek | 12:05 13.listopad 2020
Děčín má nového pirátského radního Petra Zdobinského

"Správa městského majetku je vizitkou každého fungujícího města, to je moje motto, s ním jdu do práce radního. Chci se nadále věnovat stavbám a údržbě majetku. Hlavní priority jsou samozřejmě revitalizace centra Podmokel, tam chceme co nejdříve posun od současného neprovozuschopného stavu, který poškozuje obchodníky a obtěžuje občany - a to je ruku v ruce s pandemií COVID velký problém.