neděle | 07:20 27.září 2020
Krajské volby: Kozí dráha nebo cyklostezka v Děčíně?

Co nejdříve otevřu téma zachování (oprava a obnova) Kozí dráhy nebo přestavba na Cyklostezku a propojení na stávající páteřní cyklostezky. Na základě faktů, finančních, procesních analýz a především vyjednáváním s městem Děčín (zástupci obyvatel města) se budu snažit prosadit co nejrychleji jedno řešení.

sobota | 21:27 26.září 2020
Krajské volby: Koordinace oprav státních a krajských silnic v Děčíně

Aktivním jednáním a plánováním se správcem komunikací, městem Děčín a dalšími dotčenými orgány dojde ke koordinaci oprav komunikací na území města Děčína. Nelze akceptovat "rozkopané" město Děčín a výmluvy typu, že my nesvedeme, nemůžeme nic. My nejsme správci.

pátek | 20:26 25.září 2020
Krajské volby: Přístav pro malé lodě konečně v Děčíně?

Vyvolám jednání a tlak, který bude vést (konečně) k pohybu v otázce přístavu pro osobní lodě. Řeka labe musí žít a Děčín je jediné město od Litoměřic, které nemá "stanoviště" pro malé lodě. To se musí změnit.

pátek | 17:18 25.září 2020
Krajské volby: Dostupná zdravotní a zubní péče v Děčíně

Absolutní prioritou je zachování a zlepšení kvalitní a dostupné zdravotní péče v Děčíně. Budu aktivně naslouchat občanům a jejich potřebám a zaměřím se na zařízení s dlouhodobými problémy, která se budeme snažit řešit, vylepšit a rozvíjet. Zavedu stipendijní program, který je klíčový v zajištění setrvání lékařů a zdravotnických pracovníků v našem městě - tím dostatečně zajistít motivaci mediků pro setrvání v Děčíně a celém kraji.

pátek | 07:16 25.září 2020
Krajské volby: Ústecký kraj bez KSČM ve vedení

Ústecký kraj má velké problémy. Vždycky je měl. Současná krize, ekonomický propad a výpadek příjmů tyhle problémy jenom znásobí, bude-li pokračovat současné vedení, které nemá a nikdy nemělo cíl a ambice udělat z našeho kraje lepší místo pro život. Co se týče kvality života a příležitostí, Ústecký kraj najdete vždy mezi posledními. Zahazovali jsme potenciál, který máme. Ukončeme celorepublikovou ostudu - Ústecký kraj - jediný kraj, kde vládne KSČM :-(