pondělí | 09:24 10.srpen 2020
Měsíc vyjednávání a náš návrh nové koalice

Jak vypadá situace v Děčíně měsíc po odvolání rady a vedení města? Kam jsme se posunuli a jaké jsou návrhy na další směřování našeho města? Má tato patová situace nějaké smysluplné řešení a šanci zachovat si přitom naše hodnoty jak morální tak programové?

úterý | 08:47 28.červenec 2020
Multifunkční hřiště se skateparkem je dokončeno

Plníme náš program. Jeden z hlavních bodů s kterým jsme šli do voleb bylo prosazení a dokončení projektu "Multifunkčního hřiště se skateparkem".

Garantem tohoto bodu na na naší pirátské kandidátce byl Tomáš Willik Kotvald a Jaroslav Tylman - kluci co tímto projektem žijí 20 let. Více jak 20 let se snaží chodit na úřad, za každým vedením a prosazovat postavení skateparku s multifunkčním hřištěm. My jsme jim to slíbili. Slíbili jsme jim, že to společnými silani dokážeme. Vyvineme nadměrné úsilí v prosazování tohoto projektu, když nám pomůžou s kontrolou a dohledem nad budoucí realizací. Stalo se a SKATEPARK SE 1.8.2020 OTEVÍRÁ. DRŽÍME KURZ - PIRÁTI DĚČÍN. Díky všem - díky kluci.

sobota | 15:03 27.červen 2020
Situace v Děčíně - odvolaná Rada města a Primátor

Téměř nulový dialog v koalici, přehlížení závažných nedostatků a mnoho jiných problémů vygradovalo rozpadem vládní koalice ANO, Náš Děčín a ČSSD a posléze odvoláním vedení města Děčín. Tento vývoj byl logickým vyústěním snahy opozičních zastupitelů otevřít komunikaci a stabilizovat situaci ve městě.

úterý | 15:07 23.červen 2020
Reakce na rozhovor náměstka Rašky ve Zpravodaji ze dne 5.6.2020 – „Dokončit Podmokly je priorita“

V poslední době se stává standardem, že místo objektivních informací jsou obsahem „ZPRAVODAJE“ vydávaného Magistrátem města Děčín lži, demagogická a manipulativní tvrzení. Některým zastupitelům jsou přepočítávána písmenka a některým nikoliv. Nebudu se ani rozepisovat o cenzuře, které jsou příspěvky opozičních zastupitelů podrobeny. Některé texty se pak ani nedostanou do tisku, např. s absurdním odůvodněním, že ho mluvčí Stínil, rádoby literární kritik, nepovažuje „za šťastný a čtenářsky vstřícný“.

středa | 15:11 17.červen 2020
Vyzýváme pana Primátora k činnosti a pomoci podnikatelům v Podmoklech

Ve skupině pirátských zastupitelů Šmída a Zdobinského a zastupitelů ODS Brčáka a Brejšky, jsme radu města Děčína, vyzvali k vstřícnému řešení situace a podporu podnikatelů sídlících na ul. Prokopa Holého a Husově nám. Zatím naše výzva zůstala bez odezvy.
Neschopnost, bezohlednost a ignorance náměstka Rašky, již druhý rok, osobně odpovědného za stavbu "Obnova historické části Podmokel - etapa C" dovedla místní podnikatele až k zoufalému kroku, v kterém se obrací na svého primátora města Hroudu, s žádostí o pomoc.