středa | 15:11 17.červen 2020
Vyzýváme pana Primátora k činnosti a pomoci podnikatelům v Podmoklech

Ve skupině pirátských zastupitelů Šmída a Zdobinského a zastupitelů ODS Brčáka a Brejšky, jsme radu města Děčína, vyzvali k vstřícnému řešení situace a podporu podnikatelů sídlících na ul. Prokopa Holého a Husově nám. Zatím naše výzva zůstala bez odezvy.
Neschopnost, bezohlednost a ignorance náměstka Rašky, již druhý rok, osobně odpovědného za stavbu "Obnova historické části Podmokel - etapa C" dovedla místní podnikatele až k zoufalému kroku, v kterém se obrací na svého primátora města Hroudu, s žádostí o pomoc.

úterý | 15:14 05.květen 2020
PRAVDA O REVITALIZACI PODMOKEL - VIDEO

Vážený Děčíňáku, spoluobčane! Není-li Ti naše město lhostejné a chceš se dozvědět, jak se tu nakládá s veřejnými, t.j. i Tvými penězi, obětuj 27 min. svého života a podívej se, jak se v Děčíně revitalizuje centrum Podmokel.

pondělí | 13:08 09.březen 2020
Smutek Vladislava Rašky aneb neschopnost v Podmoklech...

Pan Raška si ve zpravodaji č. 3/2020 postěžoval, že je mu smutno z útoků, opozičních zastupitelů. Cituji: „… smyslem jejich slov je vyvolat v občanech pocit, že současné vedení města je nekompetentní, neumí řešit problémy a vše co dělá je špatně.“
Pojďme od dojmů k faktům. Nedávno uplynul celý rok od dne, kdy lumpárna na stavbě „Obnova historické části Podmokel“, praskla. Zaznamenal někdo z nás, co náměstek pan Raška udělal pro to, aby tato stavba byla dokončena podle projektové dokumentace? Co udělalo vedení města?

středa | 15:35 26.únor 2020
Zrušení křešických dobrovolných hasičů je krátkozraké a hloupé

Zastupitelé města Děčína, Petr Zdobinský a Jan Šmíd, zvoleni za Pirátskou stranu, byli a jsou zásadně proti zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Křešice.

Vedení města, v čele s pány Hroudou, Raškou, Němečkem, Andělem, Smíškem, Houškou, Chárou, Weissem a Paličkou absurdně argumentuje ušetřením finančních prostředků a nepotřebností této hasičské jednotky. Co dnes zruší jedním škrtnutím pera, to nás bude v budoucnu stát velké úsilí znovu vybudovat.

úterý | 10:38 25.únor 2020
Kdo byl zvolen do Rady města Děčín? Posuďte sami..
Koncem roku 2019 radu města opustili dva členové. Byl to profesí stavař Martin Liesel a Petr Látal právník a advokát. Jediní dva členové rady, kteří mohli přinést řešení největšího problému poslední doby, stavby „Obnova historické části Podmokel“. Oni dva totiž nesouhlasili s postupem ostatních radních v řešení této záležitosti. Naprosto je chápu v tom, že nesouhlasili, ale nechápu, že utekli z boje a nechali Podmokly napospas pánům Hroudovi, Raškovi a těm zbylým, se vším souhlasícím radním, kteří strávil více než rok v absolutní nečinnosti.