pátek | 12:38 29.březen 2019
KAUZA REVITALIZACE PODMOKEL A PODANÉHO TRESTNÍHO OZNAMENÍ NA TV PRIMA

Revitalizace Podmokel je jedna ze zásadních staveb posledních let pro město Děčín. O to víc je zarážející a nepřijatelný přístup čelních představitelů města jak na radnici, tak na Magistrátu města Děčína, neboť na pochybnosti ohledně dozorování staveb ze strany objednatele (město) upozorňoval Petr Zdobinský již v roce 2017. Na jeho varování mu jedinou dopovědí bylo mlčení nebo výsměch. Obdobným způsobem pak bylo reagováno na lednovém jednání zastupitelstva města, kde byl zastupitel Tomáš Brčák, po upozornění na nevyhovující stav revitalizace, obviňován ze zviditelňování své osoby s tím, že stavba není předána a není co řešit.
Město konečně začalo konat a podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Více se dozvíte z reportáže TV PRIMA, ale i ze záznamu včerejšího zastupitelstva.

středa | 22:03 27.březen 2019
NÁŠ NÁVRH SMĚRNICE NEBYL ZAŘAZEN JAKO BOD PROGRAMU

Náš zastupitel Mgr. Jan Šmíd předložil do programu jednání zastupitelstva návrh na změnu stávající směrnice města 5 - 7 k pořizování služeb, materiálu a majetku města. Z neznámého důvodu tento bod nebyl do programu zařazen. Rada města se rozhodla podle nás v rozporu se zákonem o obcích i jednacím řádem zastupitelstva města. Je to proto, že impulsem ke změně této směrnice byl problematický nákup vozidla pro primátora? My se umlčet nenecháme. SMĚRNICI NAJDETE JAKO PŘÍLOHU ČLÁNKU.

čtvrtek | 06:29 14.březen 2019
REVITALIZACE PODMOKEL - NAŠE INICIATIVA PROKÁZALA NEKVALITNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

Na základě iniciativy zastupitelů Tomáše Brčáka (ODS s podporou Svobodných), Petra Zdobinského (Piráti) a za účasti Martina Liesela (ANO) a zodpovědných úředníků města bylo dne 04.03.2019 provedeno 5 sond do dlážděných ploch v rámci revitalizace městské části Podmokly („Obnova historické části Podmokel – etapa C“).


Výsledek sond odhalil podezření z vážného pochybení ze strany zhotovitele. Bylo zjištěno, že skutečný stav konstrukčních vrstev podložní dlažby neodpovídá skladbě předepsané projektovou dokumentací, přičemž některé vrstvy chybí zcela.

pátek | 07:01 08.březen 2019
TRANSPARENTNÍ HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ - SPLNĚNO

Prosadili jsme schválení nového jednacího řádu, který nově řeší zveřejnění souboru o hlasování jednotlivých zastupitelů. Do budoucna tato změna zajistí jednoduchou kontrolu jak daný zastupitel hlasoval nebo rychlé vyhledání daného bodu.

Piráti Děčín se snaží plnit svůj program i z řad opozice a předkládají materiály a návrhy, které zajstí, že toto měto bude transparentní a efektivní.

pondělí | 16:16 25.únor 2019
PŘEDKLÁDÁME SMĚRNICI PRO PŘÍPRAVU A DOHLED NAD REALIZACÍ STAVEB

PŘEDKLÁDÁME ŘEŠENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ KVALITU STAVEBNÍCH PRACÍ
V předvolební kampani jsme slíbili občanům, že budeme aktivní ať s pozice vládnoucí strany, tak s pozice opozice. Již od prvního zastupitelstva tak předkládáme návrhy, které máme v našem programu. Po návrhu, který zajistí zveřejňování hlasování jednotlivých zastupitelů k daným bodům jsme předložili radě další materiál. S ohledem na vývoj stavební činnosti na stavbách, kde je investorem Statutární město Děčín, spolu se zastupitelem Ing. Bc. Brčákem (ODS) předkládáme radě města návrh na vytvoření "Směrnice pro přípravu a dohled nad realizací staveb financovaných z veřejného rozpočtu Statutárního města
Děčín. Směrnici a více informací najdete po rozkliknutí celého článku.