čtvrtek | 06:29 14.březen 2019
REVITALIZACE PODMOKEL - NAŠE INICIATIVA PROKÁZALA NEKVALITNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

Na základě iniciativy zastupitelů Tomáše Brčáka (ODS s podporou Svobodných), Petra Zdobinského (Piráti) a za účasti Martina Liesela (ANO) a zodpovědných úředníků města bylo dne 04.03.2019 provedeno 5 sond do dlážděných ploch v rámci revitalizace městské části Podmokly („Obnova historické části Podmokel – etapa C“).


Výsledek sond odhalil podezření z vážného pochybení ze strany zhotovitele. Bylo zjištěno, že skutečný stav konstrukčních vrstev podložní dlažby neodpovídá skladbě předepsané projektovou dokumentací, přičemž některé vrstvy chybí zcela.

pátek | 07:01 08.březen 2019
TRANSPARENTNÍ HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ - SPLNĚNO

Prosadili jsme schválení nového jednacího řádu, který nově řeší zveřejnění souboru o hlasování jednotlivých zastupitelů. Do budoucna tato změna zajistí jednoduchou kontrolu jak daný zastupitel hlasoval nebo rychlé vyhledání daného bodu.

Piráti Děčín se snaží plnit svůj program i z řad opozice a předkládají materiály a návrhy, které zajstí, že toto měto bude transparentní a efektivní.

pondělí | 16:16 25.únor 2019
PŘEDKLÁDÁME SMĚRNICI PRO PŘÍPRAVU A DOHLED NAD REALIZACÍ STAVEB

PŘEDKLÁDÁME ŘEŠENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ KVALITU STAVEBNÍCH PRACÍ
V předvolební kampani jsme slíbili občanům, že budeme aktivní ať s pozice vládnoucí strany, tak s pozice opozice. Již od prvního zastupitelstva tak předkládáme návrhy, které máme v našem programu. Po návrhu, který zajistí zveřejňování hlasování jednotlivých zastupitelů k daným bodům jsme předložili radě další materiál. S ohledem na vývoj stavební činnosti na stavbách, kde je investorem Statutární město Děčín, spolu se zastupitelem Ing. Bc. Brčákem (ODS) předkládáme radě města návrh na vytvoření "Směrnice pro přípravu a dohled nad realizací staveb financovaných z veřejného rozpočtu Statutárního města
Děčín. Směrnici a více informací najdete po rozkliknutí celého článku.

úterý | 21:27 19.únor 2019
NOVÁ OBŘADNÍ SÍŇ ZA 6 MILIÓNŮ - JE OPRAVDU POTŘEBA?

Potřebujeme dvě obřadní síně v Děčíně? Město zvěřejnilo výběrové řízení za více jak 6 miliónů na stavbu nové obřadní síně v bývalé knihovně. Bez vizualizace. Bez propagace a projednáním se zastupiteli a veřejností. 
Nestačila by jedna obřadní síň? Na našem krásném zámku kde již funguje a mohla by zdarma fungovat jako hlavní obřadní síň? Nenašlo by 6 miliónů z našeho rozpočtu v Děčíně lepší využití? 
Foto: jediná dostupná vizualizace, která je veřejná a pochází z blogu městského architekta.

pátek | 12:48 18.leden 2019
PIRÁTI DĚČÍN NAVRHNOU NA DALŠÍM ZASTUPITELSTVU ZVĚŘEJNĚNÍ HLASOVÁNÍ A BUDOU HLASOVAT PRO ZRUŠENÍ 5 MINUTOVÉHO LIMITU

Piráti Děčín podpoří jeden z klíčových bodů svého volebniho programu - zrušení 5 minutového limitu pro diskuze. Již jsme navrhli další dvě změny jednacího řádu zastupitelstva města. Jasno bude na únorovém jednání zastupitelstva.

Nalezneme podporu pro tyto změny u vládnoucí koalice? Více budeme možná vědět již po dnešní schůzce našeho zastupitele s primátorem města.