LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

Zavedeme architektonické soutěže jako standard.

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknout nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí a dalších staveb měly také architektonickou kvalitu a zkvalitnily veřejný prostor města. Jedná se o další možnost, jak výrazně zatraktivnit město jak v očích občanů, tak turistů. I “obyčejná” lávka nebo sportovní hala může být hezká.

Prostřednictvím soutěží a spolupráce se žáky a studenty nad utvářením podoby města chceme vytvářet a posilovat vztah mládeže k rodišti. Nevyužití fakulty ČVUT pro architektonické návrhy, studie nebo projekty je velkou chybou, kterou chceme napravit a více studenty zapojit do procesu vytváření veřejného prostoru. To zajistí i větší provázanost studentů s městem a může hrát roli v rozhodnutí, kam odejít po studiích a kde žít.

<- KULTURA A SPORT                                                                            MÍSTNÍ REFERENDA A OBČANSKÁ INICIATIVA ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - PORVEME SE ZA VAS

Nahoru