DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

GRANTY A DOTACE

Posílíme efektivitu vyhledání, poskytování a využití vhodných dotací na rozvoj města. Průhledným dotačním procesem pozitivně ovlivníme počet a kvalitu zájemců, zabráníme “malým domů” a zajistíme rovný přístup ke všem žadatelům.

Informace o dotacích budeme publikovat veřejně a využijeme pro to veškeré dostupné publikační možnosti, aby byla záruka, že se informace dostane k občanům a případnému žadateli. Zveřejníme údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích.

Schválíme jednoduchá a transparentní pravidla pro získávání dotací od města, která budou platná pro všechny. Transparentní pravidla a jasný klíč k rozdělování veřejných peněz umožní spolkům a organizacím žádajícím si o podporu již předem zjistit, jestli a v jaké výši jim bude finanční pomoc poskytnuta. Veškeré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme a informujeme občany o celkovém stavu z pohledu realizace, průběhu a financí.

<- VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                                                                            TRANSPARENTNÍ SPOLEČNOSTI ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - ONLINE RADNICE

Nahoru