čtvrtek, 14 březen 2019 05:29

REVITALIZACE PODMOKEL - NAŠE INICIATIVA PROKÁZALA NEKVALITNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

Na základě iniciativy zastupitelů Tomáše Brčáka (ODS s podporou Svobodných), Petra Zdobinského (Piráti) a za účasti Martina Liesela (ANO) a zodpovědných úředníků města bylo dne 04.03.2019 provedeno 5 sond do dlážděných ploch v rámci revitalizace městské části Podmokly („Obnova historické části Podmokel – etapa C“).


Výsledek sond odhalil podezření z vážného pochybení ze strany zhotovitele. Bylo zjištěno, že skutečný stav konstrukčních vrstev podložní dlažby neodpovídá skladbě předepsané projektovou dokumentací, přičemž některé vrstvy chybí zcela.

Máme důvodné pochyby, že městu bylo již fakturováno za provedení těchto ploch dle výkazu výměr, t.j. jako kdyby byly všechny práce provedeny dle projektu, nikoliv podle skutečnosti.
Jedná se o jednu ze zásadních staveb posledních let pro město Děčín. O to víc je zarážející a nepřijatelný přístup čelních představitelů města jak na radnici, tak na Magistrátu města Děčína, neboť na pochybnosti ohledně dozorování staveb ze strany objednatele (město) upozorňoval Petr Zdobinský již v roce 2017. Na jeho varování mu jedinou dopovědí bylo mlčení nebo výsměch. Obdobným způsobem pak bylo reagováno na lednovém jednání zastupitelstva města, kde byl zastupitel Tomáš Brčák, po upozornění na nevyhovující stav revitalizace, obviňován ze zviditelňování své osoby s tím, že stavba není předána a není co řešit.


Bude-li vedení města přistupovat k jeho správě takovým způsobem, máme vážné pochybnosti o jeho dalším směřování.
Současně hrozí, že termín dokončení „revitalizace Podmokel“ bude prodloužen o řadu měsíců, a že celková kvalita stavby nebude dostačující, což se může projevit v pozáruční době, čímž by mohla městu vzniknout značná škoda.

Ing. Bc. Tomáš Brčák, Ing. Rudolf Brejška DiS. , Mgr. Jan Šmíd, Bc. Petr Zdobinský

TIP: Piráti Děčín mají svůj youtube kanál, kde najdete i další videa z Děčína (přihlašte se k odběru)

Přečteno: 1933 x

Média

Nahoru