pondělí, 01 duben 2019 06:00

REVITALIZACE PODMOKEL? STAVBA NA BLÁTĚ

Vážení spoluobčané, Děčíňáci! Děkuji všem, kdo se zajímáte o dění v našem městě. V tom případě vám nemohlo uniknout, jak se v Děčíně hospodaří, a zejména jak se v Děčíně staví. Věnuji se tomu tématu jako občan, nyní i jako zastupitel, již několik let. Pojďme se na to tedy podívat podrobněji.

Již celý rok, je ve výstavbě akce "Obnova centra Podmokel", to je ta část, která se týká Husova náměstí a jeho blízkého okolí. Stavba za 44 mil. korun... Již v roce 2017 a následně v březnu 2018, jsem upozornil všechny zastupitele, celé tehdejší vedení města včetně tajemníka magistrátu na skutečnost, že je třeba ze strany objednatele (investora), tedy města Děčín, provádět důkladný technický dozor. Bohužel ze strany mnou oslovených následovala odezva rovnající se "nule".Videozáznam z března 2018

V listopadu 2018 přišla na město „staro-nová“ garnitura ANO, Náš Děčín a ČSSD. A ti pokračovali bohužel ve stejném stylu, jako předchozí radnice. Na jednání zastupitelstva dne 28.2.2019, jsme s kolegou zastupitelem Tomášem Brčákem upozornili přímo na závady, které se na stavbě vyskytovaly. Reakce odpovědných lidí byly nepochopitelné, ale stále ve stejném duchu: "Nemůžeme nic dělat, není to předané." Iniciovali jsme tedy provedení sond na pěti místech a ujistili jsme se, že stavba není prováděna podle projektové dokumentace. Zejména nejsou odpovídajícím způsobem provedeny jednotlivé vrstvy podloží. Zjednodušeně řečeno: Stavba je na blátě.

Přístup k řešení problému radou města, v čele s primátorem Hroudou, až do doby jednání zastupitelstva dne 28.3.2019, byl ve znamení ignorace. Dne 27.3.2019 bylo sice podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, ale myslím, že si každý uvědomí, že to není řešení dlouhodobě "rozvrtané" stavby, která mimo jiné negativně ovlivňuje pohyb občanů po městě a škodí zejména místním podnikatelům, kteří na tento stav doplácejí nejvíce.

Vnímáme tragické stavby minulých let, jako je bazén a bytový dům v Tržní ulici, které nás na opravách stály a ještě budou stát desítky milionů korun, a to všechno jen díky tomu, že se vedení města řádně nestaralo o to, aby stavby byly postaveny tak, jak mají.

To, co vidím na celé věci jako pozitivní je skutečnost, že jsme s kolegou Tomášem Brčákem zabránili tomu, aby město převzalo a zaplatilo fušerskou stavbu. Doufáme, že tak nedojde k drahým opravám z městského rozpočtu, jak to bylo v minulosti zvykem.

My občané bychom si měli uvědomit, že některé osoby stojící v čele statutárního města Děčín a magistrátu neplní své sliby a nepracují pro své město, ani v zájmu svých občanů, a nejsou tak zárukou dobrého hospodaření. Nejsou tedy ani hodni naší důvěry. Je to jen na nás, na občanech Děčína. Peníze, které promrháme dnes, nemůžeme použít zítra. Staré přísloví říká: "Jak si usteleme, tak si lehneme."

Dovolím si vás proto vyzvat: Poučme se! Neopakujme stejné chyby! Nebuďme bláhoví! Nespoléhejme na ty, kteří už v minulosti selhali! Děkujeme zejména za občanskou a morální podporu. Bez té by se nám nepodařilo nic!

Petr Zdobinský – zastupitel statutárního města Děčín za Piráty Děčín

Přečteno: 1303 x
Nahoru