středa | 20:59 02.prosinec 2020

Programové prohlášení nové koalice

Nová koalice má před sebou pouze dva roky pro naplnění programových priorit, kdy situace je o to komplikovanější, že se nacházíme ve finanční krizi způsobené virem COVID-19. Tato krize nepříznivě ovlivnila a nadále ovlivňuje ekonomiku, což se v následujících letech negativně projeví na příjmech města. Je proto na místě zefektivnit fungování města a nastavit novou atmosféru při správě věcí veřejných.

 

PROGRAM KOALICE PRO DĚČÍN 2020 – 2022

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

ANO 2011, VOLBA PRO DĚČÍN, ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA, ZMĚNA PRO DĚČÍN,
ODS
S PODPOROU SVOBODNÝCH

Nová koalice má před sebou pouze dva roky pro naplnění programových priorit, kdy situace je o to komplikovanější, že se nacházíme ve finanční krizi způsobené virem COVID-19. Tato krize nepříznivě ovlivnila a nadále ovlivňuje ekonomiku, což se v následujících letech negativně projeví na příjmech města. Je proto na místě zefektivnit fungování města a nastavit novou atmosféru při správě věcí veřejných.

 

DOPRAVA

 • Posunutí rozhodujících dopravních staveb do dalších stadií přípravy

 • Koordinace staveb s ohledem na dopravu v Děčíně

 

BEZPEČNOST

 • Posílení hlídkové činnosti městské policie a modernizace kamerového systému

 • Analýza stavu kriminality – ve spolupráci všech složek zpracovat mapu kriminality s cílem vytvořit seznam problematických oblastí a následným zaměřením se na prevenci

 

PÉČE O MAJETEK

 • Vypracování směrnice pro přípravu, kontrolu a realizaci staveb s ohledem na hospodárnost a kvalitu provedení a provozní náročnost

 • Koordinace staveb a oprav ve městě

 • Opravy a údržba majetku města

 • Dokončení probíhající stavby a pokračování obnovy Podmokel

 • Úspory v oblasti energií – modernizace veřejného osvětlení, nákup energií s využitím současných trendů formou soutěžení dodavatele, snižování energetické náročnosti budov.

 • Přenesení některých úkonů v údržbě a drobných opravách na Středisko městských služeb, stejně jako část činností v komunálních službách, dosud zajišťovaných dodavatelsky

 • Zefektivnit provoz a výsledky hospodaření DPMD

 • Rozvíjet spolupráci s dobrovolnými hasiči

 • Vytvořit seznam plánovaných investičních akcí, seřadit dle priority

 

SPORT, CESTOVNÍ RUCH, KULTURA

 • Příprava rekonstrukce stávajících či výstavby nových sportovišť

 • Revitalizace Společenského domu Střelnice

 • Modernizace rezervačního portálu Vstupenka Děčín

 • Podpora sportu zaměřená zejména na děti, mládež. Pomoc s údržbou a provozem sportovních zařízení.

 • Efektivní propagace turistických a kulturních atraktivit města a okolí

 • Podpora rozvoje cyklistiky ve městě jako alternativy k individuální a veřejné dopravě.

 

ROZVOJ, VEŘEJNÝ PROSTOR

 • Příprava a plánování rozvojové zóny Kumpoltice (Východní nádraží)

 • Sběrný dvůr ve vlastnictví města

 • Vyhodnotit efektivitu výběru poplatků za třídění a likvidaci odpadu

 • Schválení nového územního plánu

 • Příprava rekonstrukce Labského nábřeží

 • Postupné úpravy sídliště Bynov v souladu s územní studií

 • Revidovat vyhlášku o záboru veřejného prostranství

 • Vytvoření grafického manuálu pro veřejný prostor města

 

SOCIÁLNÍ OBLAST, RODINNÁ POLITIKA

 •  Řešení navýšení kapacity péče sociálních služeb

 

CHYTRÉ MĚSTO - SMARTCITY

 • Vytvořit „Portál občana“ směrem k elektronizaci veřejné správy

 • Vytvořit řadu jednotlivých inovačních řešení pro zvýšení komfortu občanů v rámci eGovermentu

 

Toto jsou jen základní body a zásadní priority nové koalice. V každé oblasti se budou realizovat další dílčí menší či větší věci.