pondělí, 07 leden 2019 07:17

9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2018 - zápis Pirátů Děčín

Dne 31.1.2019 se uskuteční již třetí zasedání zastupitelstva města od podzimních voleb. Ale nemálo se toho dělo i na tom posledním v prosinci. Tak se pojďme podívat ještě do roku 2018.

 

Na programu jednání byl mimo jiné návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva města. Velké překvapení nás čekalo v podobě návrhu na zrušení pětiminutového limitu. Měli jsme tento požadavek v programu, koaliční strany se naopak proti takové změně vyjádřili ve volební kalkulačce. Ale jsme rádi, že se nakonec našla společná řeč a diskuse bude probíhat bez limitů. Jak jinak se dozvědět něco nového než tím, že budeme naslouchat.


I my jsme přišli s návrhem na změnu jednacího řádu. Konkrétně se tento návrh týkal změny ohledně hlasování o pozměňovacích návrzích. Praxe je dnes taková, že se nejprve hlasuje o návrhu rady města. Navrhli jsme, aby tomu bylo opačně. Odůvodnění a samotný návrh změny si můžete přečíst níže.

Dále jsme navrhli, aby bylo po každém jednání zastupitelstva zveřejněno, jak který zastupitel hlasoval o každém jednotlivém bodu hlasování. Máme za to, že volič má právo toto vědět, aby se mohl dotázat svého zastupitele, proč hlasoval tak či onak.
Zastupitelstvo města se pak rozhodlo, že návrh na změnu jednacího řádu bude předložen znovu, a to na únorovém zasedání, aby byl dostatek času oba návrhy projednat bez případných chyb a zadních vrátek.

hlasovani

Dále jsme navrhli, aby došlo ke změně jednacího řádu finančního výboru. Změna měla spočívat v tom, že by se jednání finančního výboru mohli účastnit zastupitelé města, stejně jako je tomu u kontrolního výboru. Bohužel tento návrh neprošel. Argumentem proti ze strany vládnoucí koalice bylo, že není místo, resp. kancelář nebo zasedací místnost, kde by bylo možné takové zasedání finančního výboru zorganizovat. A také nám bylo sděleno, že před námi není nic tajeno, že se na finančním výboru neděje nic nekalého.
Jistě, ani jsme nic takového netvrdili, ale nevidíme důvod, proč by zastupitelé neměli mít možnost se zasedání finančního výboru účastnit. Argument se zasedací místností je bezpochyby lichý. Nebyli jsme vyslyšeni. Nevadí. Budeme i nadále dělat vše, aby řízení a vedení města bylo co nejtransparentnější.

Rádi jsme pak podpořili usnesení Rady města ohledně víceúčelového sportoviště se skateparkem na Starém městě. Projekt, za kterým stojí Tomáš Tomáš Willik Kotvald, Jaroslav Jára Tylman, ale i celá řada dalších, a kterým jsme veřejně poděkovali. Dík náleží i Radě města, že se za tento projekt postavila.


Přečteno: 222 x
Nahoru