čtvrtek | 13:47 03.červen 2021

Děčín spouští elektronický stavební deník - dokonalá kontrola staveb

Dlouhodobě usilujeme o nápravu v provádění staveb v našem městě. Jako velmi silný nástroj vnímáme vedení stavební deník elektronicky. Prosadili jsme společně s náměstkem Tomášem Brčákem vedení elektromnického stavebního deníku u všech staveb již od května 2021.

Zápis včetně přiložené fotodokumentace vloží do deníku kontrolor či stavbyvedoucí v tabletu přímo na stavbě. Údaje o stavbách v elektronické formě bude mít k dispozici magistrát a zhotovitelé. Záznam je chráněn proti neoprávněnému použití a zpětné modifikaci záznamů. Kromě standardního zabezpečení komunikace jsou zápisy digitálně podepisovány a opatřeny časovými razítky. To je zásadní i z pohledu průkaznosti při použití dat jako důkazu při případném soudním sporu.

 staveb01

 

Elektronický stavební deník je další krok k tomu, aby se už vícekrát neopakovala situace jako při revitalizaci Podmokel. Při rekonstrukci Podmokel bylo odhaleno několik chyb. Oprava historické čtvrti nebyla v souladu se smlouvou o dílo a neodpovídala projektové dokumentaci. „Spolu s kolegou radním Petrem Zdobinským jsme měli jako jednu z priorit nastavení procesů tak, aby nedocházelo k žádným pochybením jak ze strany zhotovitele, tak ze strany magistrátu.

 staveb02

 

Další nadstavbou elektronického deníku je 3D mapování - 3D model stavby. Jde o moderní elektronickou službu, která umožní prostřednictvím 3D modelů dokumentovat aktuální stavby v Děčíně. Po jednoduchém vytvoření stavby pomocí jakéhokoliv mobilního telefonu můžeme v kanceláři na počítači v integrované 3D prohlížečce zobrazit zpracované 3D modely, odměřovat v nich jednotlivé souřadnice, vzdálenosti, plochy, velikosti vrstev, hloubky nebo kubatury.

 

staveb03

 

Celé řešení obou nástroiju v jeden komplexní nám dává do rukou opravdu silný kontrolní mechanismus, aby se již "kauzy" typu Aquapark nebo Podmokly opravdu víckrat neopakovali.

#plnimesliby #plnimeprogram #piratidecin #piratidecinpracuji