neděle | 13:36 26.září 2021

Exprimátor Jaroslav Hrouda brání koupi domu u Via Ferraty, protože ho chce koupit sám

Město Děčín má na Labském nábřeží v Děčíně IV - Podmokly Via Ferratu, kterou navštěvuje odhadem více než 25 tis. lidí ročně. Jezdí sem návštěvníci z celé republiky i z ciziny. Je to nejnavštěvovanější místo v Podmoklech a pro turistický ruch má zásadně pozitivní význam. Kazem na této turistické atrakci je, že nástupní místo Via Ferraty, nemá potřebné zázemí. Návštěvníci se nemají kde převléknout, odložit bezpečně své osobní věci, nemají ani možnost použít standardní sociální zařízení (WC).
Vlastník budovy č.p. 318 na Labském nábřeží (KSČM), se rozhodl tuto nemovitost prodat. Protože budova stojí na pozemku města Děčín, byl prodávající nucen v rámci zákonného předkupního práva, učinit nejprve nabídku městu Děčín. Budova byla městu Děčín nabídnuta za cenu 4,9 mil. Kč. Nutno zdůraznit, že se budova nachází od pozemku Via Ferraty cca 30 m. Příslušný odbor magistrátu prověřil technický a právní stav budovy a pořídil znalecký posudek o obvyklé ceně budovy. Poté byly všechny podklady předloženy radě města k projednání. Rada města na zvážila všechny okolnosti související s koupí budovy a na svém zasedání se rozhodla zastupitelům města doporučit, aby odkoupení budovy schválili. Důvodů pro kladné rozhodnutí rady města bylo více: Jak je shora uvedeno, možnost řešit sociální zázemí Via Ferraty ve spojení s infocentrem a také pro stovky pěších děčínských občanů, kteří se přemísťují z jednoho břehu Labe na druhý Dobrý technický stav budovy, přijatelná cena, která je o 400 tis. Kč nižší než obvyklá cena určená znalcem. Rada města se při svém rozhodování samozřejmě dívala i do budoucnosti. Město Děčín chystá architektonickou soutěž, jejímž výsledkem má být projekt revitalizace labského nábřeží. Co jiného by měla tato revitalizace prospěšného přinést, než zvýšený počet návštěvníků Labského nábřeží. Stejně tak po realizaci již vyprojektované cyklolávky, umístěné na železničním mostě, můžeme na Labském nábřeží očekávat více cyklistů.
 
Při samotném jednání zastupitelstva, se stala nevídaná událost, kdy bývalý primátor Hrouda prohlásil, že prodávajícímu (KSČM) nabízí vyšší kupní cenu, než byla nabídnuta městu Děčín. Nastala naprosto absurdní situace, kdy zastupitel, dokonce veřejně, přímo při jednání zastupitelstva, jedná v rozporu se slibem zastupitele, v kterém se zavázal, že bude hájit zájmy města a jeho občanů. Pak ve svých diskuzních příspěvcích udělal vše proto, aby zastupitelstvo zamítlo. Nepovedlo se. Zastupitelstvo návrh rady města na koupi budovy většinou 15 hlasů schválilo. Osobně jsem názoru, že to je strategické a prozřetelné rozhodnutí.
 
Člen rady města za Piráty Děčín, Petr Zdobinský

Média