pondělí | 13:48 27.září 2021

Kauza revitalizace Podmokel pro nás neskončila - podáno trestní oznámení

Po prozkoumání všech dostupných podkladů se vedení města Děčín rozhodlo podat trestní oznámení na firmu STRABAG a.s. Trestní oznámení bylo prostřednictvím primátora podáno minulý týden. Kompletní podklady pro toto trestní oznámení připravil náš zastupitel Mgr. Jan Šmíd, který se touto kauzou dlouhodobě zabývá společně s druhým pirátským zastupitelem Bc. Petrem Zdobinským a náměstkem pro stavby Ing. Tomášem Brčákem (ODS).


„Obnova historické části Podmokel, etapa C“ stavba měla být dokončena v květnu 2019. Neúnosná, dlouhodobě neřešená situace přinesla „pat“. Chodníky jsou provedeny v rozporu s projektem a smlouvou o dílo, což bylo fakticky prokázáno m.j. znaleckými posudky. Rada města odstoupila v lednu 2021 od smlouvy o dílo poté, co jsme zástupcům firmy STRABAG a.s. předložili náhradní technické řešení. To bylo odmítnuto a zároveň nám z jejich strany nebylo nabídnuto odpovídající řešení jiné.


UŽ ŽÁDNÉ ZAMETÁNÍ KAUZ POD KOBEREC - DRŽÍME SLOVO, DRŽÍME SMĚR.

VÍCE O PODMOKLECH:

https://piratidecin.cz/itemlist/tag/PODMOKLY