pondělí, 25 únor 2019 15:16

PŘEDKLÁDÁME SMĚRNICI PRO PŘÍPRAVU A DOHLED NAD REALIZACÍ STAVEB

PŘEDKLÁDÁME ŘEŠENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ KVALITU STAVEBNÍCH PRACÍ
V předvolební kampani jsme slíbili občanům, že budeme aktivní ať s pozice vládnoucí strany, tak s pozice opozice. Již od prvního zastupitelstva tak předkládáme návrhy, které máme v našem programu. Po návrhu, který zajistí zveřejňování hlasování jednotlivých zastupitelů k daným bodům jsme předložili radě další materiál. S ohledem na vývoj stavební činnosti na stavbách, kde je investorem Statutární město Děčín, spolu se zastupitelem Ing. Bc. Brčákem (ODS) předkládáme radě města návrh na vytvoření "Směrnice pro přípravu a dohled nad realizací staveb financovaných z veřejného rozpočtu Statutárního města
Děčín. Směrnici a více informací najdete po rozkliknutí celého článku.

Současný stav:
Stavby financované z veřejného rozpočtu Statutárního města Děčín jsou často provázeny negativními jevy, které neodpovídají zásadám uvedeným v § 38 zákona o obcích, zejména „zásadě hospodárnosti“.
Jako zářné příklady můžeme z minulosti uvést stavbu Aquaparku Děčín, stavbu bytového domu č.p. 1932/26 Tržní ul. Děčín IV – Podmokly, stavbu - opravu Děčínského zámku. Tyto stavby jsou provázeny společnými jevy. Cena dokončené stavby je zásadně vyšší, než cena původně plánovaná, kvalita staveb je nedostatečná, na místo běžné údržby musí být na náklady města prováděny výměny konstrukcí nebo takové dodatečné opravy, kterými jsou doplňovány konstrukce, aby splňovaly původně projektované vlastnosti (např. tepelné izolace). Paradoxem je, že na místo, aby zhotovitelé byli sankcionováni za nekvalitní práce, tak jim jsou propláceny vícepráce.

VÍCE V NÁVRHU SMĚRNICE

Přečteno: 319 x
Nahoru