Zobrazení položek podle značky: KRAJSKÉ VOLBY

pondělí, 05 říjen 2020 11:39

Děkujeme za podporu v Krajských volbách

Volební víkend za námi. Poprvé od svého vzniku budou mít Piráti v krajském zastupitelstvu zastoupení. Děčín s 10% výrazně pomohl k dosažení mandátu šesti pirátských zastupitelů, což je úžasný výsledek a gratulujeme zvoleným zastupitelům - našim kolegům.

Zveřejněno v NOVINKY

Aktivním jednáním a plánováním se správcem komunikací, městem Děčín a dalšími dotčenými orgány dojde ke koordinaci oprav komunikací na území města Děčína. Nelze akceptovat "rozkopané" město Děčín a výmluvy typu, že my nesvedeme, nemůžeme nic. My nejsme správci.

Zveřejněno v NOVINKY

Vyvolám jednání a tlak, který bude vést (konečně) k pohybu v otázce přístavu pro osobní lodě. Řeka labe musí žít a Děčín je jediné město od Litoměřic, které nemá "stanoviště" pro malé lodě. To se musí změnit.

Zveřejněno v NOVINKY

Zaměřím se na rozvoj v oblasti IT, podpoříme využívání nástrojů digitálního vzdělávání. Budu usilovat o nejmodernější vybavení škol a vzdělávacích zařízení (např. 3D tiskárny). Nechci další slučování středních škol do těžkopádných kolosů - podpořím maximálně individuální přístup k žákům a studentům.

Zveřejněno v NOVINKY

Děčínsko a celý Ústecký kraj je dobře dostupný region pro objevné poznávání, profesní sebevzdělání, zájmové zážitky a aktivní odpočinek. Aby se k nám návštěvníci vraceli, musíme mít cílevědomý plán, kvalitní infrastrukturu a pestrou nabídku vyžití. Musíme poskytovat profesionální služby a být ohleduplní k životnímu prostředí – pečovat tak o společné kulturní a přírodní dědictví kraje.

Zveřejněno v NOVINKY

Podpořím inovativní podnikání a startupy na základě nových technologií a dat (opendata - otevřená data, smartcity..). Propojím více soukromý sektor a vzdělávací instituce (základní, střední a vysoké školy). Poskytnu marketingový, metodický a znalostní základ malým podnikatelům v usnadnění přístupu k financím a v přímé finanční pomoci, a to nejen kvůli minimalizaci následků koronaviru.

Zveřejněno v NOVINKY

Co nejdříve otevřu téma zachování (oprava a obnova) Kozí dráhy nebo přestavba na Cyklostezku a propojení na stávající páteřní cyklostezky. Na základě faktů, finančních, procesních analýz a především vyjednáváním s městem Děčín (zástupci obyvatel města) se budu snažit prosadit co nejrychleji jedno řešení.

Zveřejněno v NOVINKY

Absolutní prioritou je zachování a zlepšení kvalitní a dostupné zdravotní péče v Děčíně. Budu aktivně naslouchat občanům a jejich potřebám a zaměřím se na zařízení s dlouhodobými problémy, která se budeme snažit řešit, vylepšit a rozvíjet. Zavedu stipendijní program, který je klíčový v zajištění setrvání lékařů a zdravotnických pracovníků v našem městě - tím dostatečně zajistít motivaci mediků pro setrvání v Děčíně a celém kraji.

Zveřejněno v NOVINKY

Ústecký kraj má velké problémy. Vždycky je měl. Současná krize, ekonomický propad a výpadek příjmů tyhle problémy jenom znásobí, bude-li pokračovat současné vedení, které nemá a nikdy nemělo cíl a ambice udělat z našeho kraje lepší místo pro život. Co se týče kvality života a příležitostí, Ústecký kraj najdete vždy mezi posledními. Zahazovali jsme potenciál, který máme. Ukončeme celorepublikovou ostudu - Ústecký kraj - jediný kraj, kde vládne KSČM :-(

Zveřejněno v NOVINKY

Krajský úřad Ústeckého kraje ve spolupráci se statutárním městem Děčín zřídil volební stanoviště drive-in na parkovišti u Městské knihovny v Děčíně I, a to pro voliče, kteří jsou v karanténě či izolaci v rámci onemocnění covid-19. Na tomto místě mohou pouze tito voliči uplatnit své volební právo ve středu dne 30.09.2020 v době od 7:00 do 15:00 hodin, v případě konání 2. kola voleb do Senátu pak ve středu dne 07.10.2020 ve stejné době.

Zveřejněno v NOVINKY