Zobrazení položek podle značky: PODMOKLY

Po prozkoumání všech dostupných podkladů se vedení města Děčín rozhodlo podat trestní oznámení na firmu STRABAG a.s. Trestní oznámení bylo prostřednictvím primátora podáno minulý týden. Kompletní podklady pro toto trestní oznámení připravil náš zastupitel Mgr. Jan Šmíd, který se touto kauzou dlouhodobě zabývá společně s druhým pirátským zastupitelem Bc. Petrem Zdobinským a náměstkem pro stavby Ing. Tomášem Brčákem (ODS).

Zveřejněno v NOVINKY

Dlouhodobě usilujeme o nápravu v provádění staveb v našem městě. Jako velmi silný nástroj vnímáme vedení stavební deník elektronicky. Prosadili jsme společně s náměstkem Tomášem Brčákem vedení elektromnického stavebního deníku u všech staveb již od května 2021.

Zveřejněno v NOVINKY

„Obnova historické části Podmokel, etapa C“ Stavba měla být dokončena v květnu 2019. Je leden 2021 a Město Děčín neví co bude a nebude. Neúnosná, dlouhodobě neřešená situace přinesla „pat“. Chodníky jsou provedeny v rozporu s projektem a smlouvou o dílo. To bylo fakticky prokázáno m.j. znaleckými posudky.

Zveřejněno v NOVINKY

Nabýváme optimismu. Zdá se, že naše nové koště mete dobře. Nové vedení města nechalo po svých předchůdcích uklidit pozemek farnosti. Tak. A teď už jen domluvit s představiteli farnosti dokončení úprav. Pokud vím, primátor už na tom začal pracovat. Po té, co bývalý primátor vyhodil představitele farnosti z kanceláře to bude mírně obtížný úkol, ale proto, aby ho vyřešil tam nový primátor je. Osobně teď už věřím, že se dočkáme ....... 

Zveřejněno v NOVINKY

"Správa městského majetku je vizitkou každého fungujícího města, to je moje motto, s ním jdu do práce radního. Chci se nadále věnovat stavbám a údržbě majetku. Hlavní priority jsou samozřejmě revitalizace centra Podmokel, tam chceme co nejdříve posun od současného neprovozuschopného stavu, který poškozuje obchodníky a obtěžuje občany - a to je ruku v ruce s pandemií COVID velký problém.

Zveřejněno v NOVINKY

Jak vypadá situace v Děčíně měsíc po odvolání rady a vedení města? Kam jsme se posunuli a jaké jsou návrhy na další směřování našeho města? Má tato patová situace nějaké smysluplné řešení a šanci zachovat si přitom naše hodnoty jak morální tak programové?

Zveřejněno v NOVINKY
úterý, 05 květen 2020 15:14

PRAVDA O REVITALIZACI PODMOKEL - VIDEO

Vážený Děčíňáku, spoluobčane! Není-li Ti naše město lhostejné a chceš se dozvědět, jak se tu nakládá s veřejnými, t.j. i Tvými penězi, obětuj 27 min. svého života a podívej se, jak se v Děčíně revitalizuje centrum Podmokel.

Zveřejněno v NOVINKY

Ve skupině pirátských zastupitelů Šmída a Zdobinského a zastupitelů ODS Brčáka a Brejšky, jsme radu města Děčína, vyzvali k vstřícnému řešení situace a podporu podnikatelů sídlících na ul. Prokopa Holého a Husově nám. Zatím naše výzva zůstala bez odezvy.
Neschopnost, bezohlednost a ignorance náměstka Rašky, již druhý rok, osobně odpovědného za stavbu "Obnova historické části Podmokel - etapa C" dovedla místní podnikatele až k zoufalému kroku, v kterém se obrací na svého primátora města Hroudu, s žádostí o pomoc.

Zveřejněno v NOVINKY

V poslední době se stává standardem, že místo objektivních informací jsou obsahem „ZPRAVODAJE“ vydávaného Magistrátem města Děčín lži, demagogická a manipulativní tvrzení. Některým zastupitelům jsou přepočítávána písmenka a některým nikoliv. Nebudu se ani rozepisovat o cenzuře, které jsou příspěvky opozičních zastupitelů podrobeny. Některé texty se pak ani nedostanou do tisku, např. s absurdním odůvodněním, že ho mluvčí Stínil, rádoby literární kritik, nepovažuje „za šťastný a čtenářsky vstřícný“.

Zveřejněno v NOVINKY

Pan Raška si ve zpravodaji č. 3/2020 postěžoval, že je mu smutno z útoků, opozičních zastupitelů. Cituji: „… smyslem jejich slov je vyvolat v občanech pocit, že současné vedení města je nekompetentní, neumí řešit problémy a vše co dělá je špatně.“
Pojďme od dojmů k faktům. Nedávno uplynul celý rok od dne, kdy lumpárna na stavbě „Obnova historické části Podmokel“, praskla. Zaznamenal někdo z nás, co náměstek pan Raška udělal pro to, aby tato stavba byla dokončena podle projektové dokumentace? Co udělalo vedení města?

Zveřejněno v NOVINKY