Zobrazení položek podle značky: REVITITALIZACE

Dlouhodobě usilujeme o nápravu v provádění staveb v našem městě. Jako velmi silný nástroj vnímáme vedení stavební deník elektronicky. Prosadili jsme společně s náměstkem Tomášem Brčákem vedení elektromnického stavebního deníku u všech staveb již od května 2021.

Zveřejněno v NOVINKY

„Obnova historické části Podmokel, etapa C“ Stavba měla být dokončena v květnu 2019. Je leden 2021 a Město Děčín neví co bude a nebude. Neúnosná, dlouhodobě neřešená situace přinesla „pat“. Chodníky jsou provedeny v rozporu s projektem a smlouvou o dílo. To bylo fakticky prokázáno m.j. znaleckými posudky.

Zveřejněno v NOVINKY
středa, 03 březen 2021 06:12

Revitalizace sídliště Bynov - 1. etapa

Tento rok se bude zpracovávat projektová dokumentace na 1. etapu revitalizace Bynova. Příští rok se počítá s realizací (pokud vše půjde podle plánů). V celém článku se dozvíte jaké oblasti a jaké části se budou řešit v rámci I. etapy.

Zveřejněno v NOVINKY

Nabýváme optimismu. Zdá se, že naše nové koště mete dobře. Nové vedení města nechalo po svých předchůdcích uklidit pozemek farnosti. Tak. A teď už jen domluvit s představiteli farnosti dokončení úprav. Pokud vím, primátor už na tom začal pracovat. Po té, co bývalý primátor vyhodil představitele farnosti z kanceláře to bude mírně obtížný úkol, ale proto, aby ho vyřešil tam nový primátor je. Osobně teď už věřím, že se dočkáme ....... 

Zveřejněno v NOVINKY

"Správa městského majetku je vizitkou každého fungujícího města, to je moje motto, s ním jdu do práce radního. Chci se nadále věnovat stavbám a údržbě majetku. Hlavní priority jsou samozřejmě revitalizace centra Podmokel, tam chceme co nejdříve posun od současného neprovozuschopného stavu, který poškozuje obchodníky a obtěžuje občany - a to je ruku v ruce s pandemií COVID velký problém.

Zveřejněno v NOVINKY

Považujeme za nepřijatelné, aby komunikace, která nenese zjevné známky poškození, byla opravována dle nějakého plánu oprav, prostě proto, že na ni přišla řada. A naopak komunikace, které jsou v zanedbaném stavu, byly přehlíženy. I ŘSD musí jednat s péčí řádného hospodáře. Očekáváme proto precizní odůvodnění opravy této komunikace.

Zveřejněno v NOVINKY

Ve skupině pirátských zastupitelů Šmída a Zdobinského a zastupitelů ODS Brčáka a Brejšky, jsme radu města Děčína, vyzvali k vstřícnému řešení situace a podporu podnikatelů sídlících na ul. Prokopa Holého a Husově nám. Zatím naše výzva zůstala bez odezvy.
Neschopnost, bezohlednost a ignorance náměstka Rašky, již druhý rok, osobně odpovědného za stavbu "Obnova historické části Podmokel - etapa C" dovedla místní podnikatele až k zoufalému kroku, v kterém se obrací na svého primátora města Hroudu, s žádostí o pomoc.

Zveřejněno v NOVINKY

V poslední době se stává standardem, že místo objektivních informací jsou obsahem „ZPRAVODAJE“ vydávaného Magistrátem města Děčín lži, demagogická a manipulativní tvrzení. Některým zastupitelům jsou přepočítávána písmenka a některým nikoliv. Nebudu se ani rozepisovat o cenzuře, které jsou příspěvky opozičních zastupitelů podrobeny. Některé texty se pak ani nedostanou do tisku, např. s absurdním odůvodněním, že ho mluvčí Stínil, rádoby literární kritik, nepovažuje „za šťastný a čtenářsky vstřícný“.

Zveřejněno v NOVINKY

Pan Raška si ve zpravodaji č. 3/2020 postěžoval, že je mu smutno z útoků, opozičních zastupitelů. Cituji: „… smyslem jejich slov je vyvolat v občanech pocit, že současné vedení města je nekompetentní, neumí řešit problémy a vše co dělá je špatně.“
Pojďme od dojmů k faktům. Nedávno uplynul celý rok od dne, kdy lumpárna na stavbě „Obnova historické části Podmokel“, praskla. Zaznamenal někdo z nás, co náměstek pan Raška udělal pro to, aby tato stavba byla dokončena podle projektové dokumentace? Co udělalo vedení města?

Zveřejněno v NOVINKY
pondělí, 01 duben 2019 08:00

REVITALIZACE PODMOKEL? STAVBA NA BLÁTĚ

Vážení spoluobčané, Děčíňáci! Děkuji všem, kdo se zajímáte o dění v našem městě. V tom případě vám nemohlo uniknout, jak se v Děčíně hospodaří, a zejména jak se v Děčíně staví. Věnuji se tomu tématu jako občan, nyní i jako zastupitel, již několik let. Pojďme se na to tedy podívat podrobněji.

Zveřejněno v NOVINKY