Zobrazení položek podle značky: REVITITALIZACE

„Obnova historické části Podmokel, etapa C“ Stavba měla být dokončena v květnu 2019. Je leden 2021 a Město Děčín neví co bude a nebude. Neúnosná, dlouhodobě neřešená situace přinesla „pat“. Chodníky jsou provedeny v rozporu s projektem a smlouvou o dílo. To bylo fakticky prokázáno m.j. znaleckými posudky.

Zveřejněno v NOVINKY
středa, 03 březen 2021 06:12

Revitalizace sídliště Bynov - 1. etapa

Tento rok se bude zpracovávat projektová dokumentace na 1. etapu revitalizace Bynova. Příští rok se počítá s realizací (pokud vše půjde podle plánů). V celém článku se dozvíte jaké oblasti a jaké části se budou řešit v rámci I. etapy.

Zveřejněno v NOVINKY

Nabýváme optimismu. Zdá se, že naše nové koště mete dobře. Nové vedení města nechalo po svých předchůdcích uklidit pozemek farnosti. Tak. A teď už jen domluvit s představiteli farnosti dokončení úprav. Pokud vím, primátor už na tom začal pracovat. Po té, co bývalý primátor vyhodil představitele farnosti z kanceláře to bude mírně obtížný úkol, ale proto, aby ho vyřešil tam nový primátor je. Osobně teď už věřím, že se dočkáme ....... 

Zveřejněno v NOVINKY

"Správa městského majetku je vizitkou každého fungujícího města, to je moje motto, s ním jdu do práce radního. Chci se nadále věnovat stavbám a údržbě majetku. Hlavní priority jsou samozřejmě revitalizace centra Podmokel, tam chceme co nejdříve posun od současného neprovozuschopného stavu, který poškozuje obchodníky a obtěžuje občany - a to je ruku v ruce s pandemií COVID velký problém.

Zveřejněno v NOVINKY

Považujeme za nepřijatelné, aby komunikace, která nenese zjevné známky poškození, byla opravována dle nějakého plánu oprav, prostě proto, že na ni přišla řada. A naopak komunikace, které jsou v zanedbaném stavu, byly přehlíženy. I ŘSD musí jednat s péčí řádného hospodáře. Očekáváme proto precizní odůvodnění opravy této komunikace.

Zveřejněno v NOVINKY

Ve skupině pirátských zastupitelů Šmída a Zdobinského a zastupitelů ODS Brčáka a Brejšky, jsme radu města Děčína, vyzvali k vstřícnému řešení situace a podporu podnikatelů sídlících na ul. Prokopa Holého a Husově nám. Zatím naše výzva zůstala bez odezvy.
Neschopnost, bezohlednost a ignorance náměstka Rašky, již druhý rok, osobně odpovědného za stavbu "Obnova historické části Podmokel - etapa C" dovedla místní podnikatele až k zoufalému kroku, v kterém se obrací na svého primátora města Hroudu, s žádostí o pomoc.

Zveřejněno v NOVINKY

V poslední době se stává standardem, že místo objektivních informací jsou obsahem „ZPRAVODAJE“ vydávaného Magistrátem města Děčín lži, demagogická a manipulativní tvrzení. Některým zastupitelům jsou přepočítávána písmenka a některým nikoliv. Nebudu se ani rozepisovat o cenzuře, které jsou příspěvky opozičních zastupitelů podrobeny. Některé texty se pak ani nedostanou do tisku, např. s absurdním odůvodněním, že ho mluvčí Stínil, rádoby literární kritik, nepovažuje „za šťastný a čtenářsky vstřícný“.

Zveřejněno v NOVINKY

Pan Raška si ve zpravodaji č. 3/2020 postěžoval, že je mu smutno z útoků, opozičních zastupitelů. Cituji: „… smyslem jejich slov je vyvolat v občanech pocit, že současné vedení města je nekompetentní, neumí řešit problémy a vše co dělá je špatně.“
Pojďme od dojmů k faktům. Nedávno uplynul celý rok od dne, kdy lumpárna na stavbě „Obnova historické části Podmokel“, praskla. Zaznamenal někdo z nás, co náměstek pan Raška udělal pro to, aby tato stavba byla dokončena podle projektové dokumentace? Co udělalo vedení města?

Zveřejněno v NOVINKY
pondělí, 01 duben 2019 08:00

REVITALIZACE PODMOKEL? STAVBA NA BLÁTĚ

Vážení spoluobčané, Děčíňáci! Děkuji všem, kdo se zajímáte o dění v našem městě. V tom případě vám nemohlo uniknout, jak se v Děčíně hospodaří, a zejména jak se v Děčíně staví. Věnuji se tomu tématu jako občan, nyní i jako zastupitel, již několik let. Pojďme se na to tedy podívat podrobněji.

Zveřejněno v NOVINKY

Revitalizace Podmokel je jedna ze zásadních staveb posledních let pro město Děčín. O to víc je zarážející a nepřijatelný přístup čelních představitelů města jak na radnici, tak na Magistrátu města Děčína, neboť na pochybnosti ohledně dozorování staveb ze strany objednatele (město) upozorňoval Petr Zdobinský již v roce 2017. Na jeho varování mu jedinou dopovědí bylo mlčení nebo výsměch. Obdobným způsobem pak bylo reagováno na lednovém jednání zastupitelstva města, kde byl zastupitel Tomáš Brčák, po upozornění na nevyhovující stav revitalizace, obviňován ze zviditelňování své osoby s tím, že stavba není předána a není co řešit.
Město konečně začalo konat a podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Více se dozvíte z reportáže TV PRIMA, ale i ze záznamu včerejšího zastupitelstva.

Zveřejněno v NOVINKY