Zobrazení položek podle značky: VEDENÍ MĚSTA

Dlouhodobě usilujeme o nápravu v provádění staveb v našem městě. Jako velmi silný nástroj vnímáme vedení stavební deník elektronicky. Prosadili jsme společně s náměstkem Tomášem Brčákem vedení elektromnického stavebního deníku u všech staveb již od května 2021.

Zveřejněno v NOVINKY

OČKOVACÍ CENTRUM SE OTEVŘE V PONDĚLÍ 12.4. V BUDOVĚ ČVUT (KOKOS). Očkování bude probíhat každý den včetně víkendů od 08:00 do 16:00. Připraveny budou i vyhrazené parkovací míst v okolí budovy ČVUT.

Zveřejněno v NOVINKY
Při jednání zastupitelstva 27. 8. 2020 nám byl předložen materiál, ve kterém jsme měli hlasovat o tzv. ITS - Inteligentním dopravním systému (dále jen ITS), v celkové ceně 7 756 000,- Kč. Při poskytnuté dotaci 85 %, by tato akce údajně měla město Děčín přijít na 1 164 000,- Kč.
Zveřejněno v NOVINKY
Vždy je důležité si uvědomit, co má opravdu smysl. Rušit podporu dobrovolným hasičům nám však přišlo jako nesmysl. A proto je budeme podporovat nejen v roce 2021, ale i v letech dalších. Víme totiž, že se nám to vyplatí. A to jak samotnému městu, tak jeho občanům.
Zveřejněno v NOVINKY

„Obnova historické části Podmokel, etapa C“ Stavba měla být dokončena v květnu 2019. Je leden 2021 a Město Děčín neví co bude a nebude. Neúnosná, dlouhodobě neřešená situace přinesla „pat“. Chodníky jsou provedeny v rozporu s projektem a smlouvou o dílo. To bylo fakticky prokázáno m.j. znaleckými posudky.

Zveřejněno v NOVINKY
úterý, 09 únor 2021 18:28

Přístaviště pro malé lodě bude

Ředitelství vodních cest (ŘVC) zadalo zakázku na zbudování přístavního mola pro malá plavidla v lokalitě Děčín-Smetanovo nábřeží. Zakázku získala Labská, strojní a stavební společnost.
Stavba má trvat 24 týdnů od zahájení.

Zveřejněno v NOVINKY
pondělí, 25 leden 2021 19:26

Letní a zimní údržba s kontrolou pro občany

Včera bylo zveřejněno výběrové řízení na dodavatele letní a zimní údržby komunikací. Součástí výběrového řízení je podmínka, že nový dodavatel bude mít vozy osazené GPS jednotkou, která bude přenášet informace o stavu silnic jak směrem k městu, tak směrem k občanům.

Zveřejněno v NOVINKY
pátek, 26 únor 2021 17:23

Diskuzní limit na zastupitelstvu zrušen

Plníme sliby. Zrušíme diskusní limit pro občany při jednání zastupitelstva města. Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. Slib: https://piratidecin.cz/transparentni-rozhodovani

Zveřejněno v NOVINKY
středa, 02 prosinec 2020 20:59

Programové prohlášení nové koalice

Nová koalice má před sebou pouze dva roky pro naplnění programových priorit, kdy situace je o to komplikovanější, že se nacházíme ve finanční krizi způsobené virem COVID-19. Tato krize nepříznivě ovlivnila a nadále ovlivňuje ekonomiku, což se v následujících letech negativně projeví na příjmech města. Je proto na místě zefektivnit fungování města a nastavit novou atmosféru při správě věcí veřejných.

Zveřejněno v NOVINKY

Nabýváme optimismu. Zdá se, že naše nové koště mete dobře. Nové vedení města nechalo po svých předchůdcích uklidit pozemek farnosti. Tak. A teď už jen domluvit s představiteli farnosti dokončení úprav. Pokud vím, primátor už na tom začal pracovat. Po té, co bývalý primátor vyhodil představitele farnosti z kanceláře to bude mírně obtížný úkol, ale proto, aby ho vyřešil tam nový primátor je. Osobně teď už věřím, že se dočkáme ....... 

Zveřejněno v NOVINKY