Zobrazení položek podle značky: ZASTUPITELSTVO

Město Děčín má na Labském nábřeží v Děčíně IV - Podmokly Via Ferratu, kterou navštěvuje odhadem více než 25 tis. lidí ročně. Jezdí sem návštěvníci z celé republiky i z ciziny. Je to nejnavštěvovanější místo v Podmoklech a pro turistický ruch má zásadně pozitivní význam. Kazem na této turistické atrakci je, že nástupní místo Via Ferraty, nemá potřebné zázemí. Návštěvníci se nemají kde převléknout, odložit bezpečně své osobní věci, nemají ani možnost použít standardní sociální zařízení (WC).
Zveřejněno v NOVINKY
pátek, 26 únor 2021 17:23

Diskuzní limit na zastupitelstvu zrušen

Plníme sliby. Zrušíme diskusní limit pro občany při jednání zastupitelstva města. Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. Slib: https://piratidecin.cz/transparentni-rozhodovani

Zveřejněno v NOVINKY
středa, 02 prosinec 2020 20:59

Programové prohlášení nové koalice

Nová koalice má před sebou pouze dva roky pro naplnění programových priorit, kdy situace je o to komplikovanější, že se nacházíme ve finanční krizi způsobené virem COVID-19. Tato krize nepříznivě ovlivnila a nadále ovlivňuje ekonomiku, což se v následujících letech negativně projeví na příjmech města. Je proto na místě zefektivnit fungování města a nastavit novou atmosféru při správě věcí veřejných.

Zveřejněno v NOVINKY

Před 14 dny jsem se zeptal žádostí 106 Krajského úřadu a ŘSD o informace k nutnosti oprav silnice I/62 ve středu města - ulice Myslbekova a Pohraniční. Tímto žádám o informace: a) Jaký je konkrétní důvod pro rekonstrukci vozovky u obou etap., v případě, že byly prováděny zkoušky nebo posudky, tak prosím dokumentaci. b) Jaká má být kvalita povrchu vozovky po její rekonstrukci, a to i ve srovnání s původním stavem.

Zveřejněno v NOVINKY

Splněno. Občané města na prvním místě. Priorita pro Piráty Děčín. Priorita pro novou koalici. Jednání zastupitelstva města budou opět od 15:00 a veřejnosti tak bude dána možnost účastnit se jednání od začátku. Diskuze s občany bude začínat VŽDY v 16:30.

Zveřejněno v NOVINKY

"Správa městského majetku je vizitkou každého fungujícího města, to je moje motto, s ním jdu do práce radního. Chci se nadále věnovat stavbám a údržbě majetku. Hlavní priority jsou samozřejmě revitalizace centra Podmokel, tam chceme co nejdříve posun od současného neprovozuschopného stavu, který poškozuje obchodníky a obtěžuje občany - a to je ruku v ruce s pandemií COVID velký problém.

Zveřejněno v NOVINKY

Všichni občané statutárního města Děčín jistě zaznamenali datum 25.6.2020, kdy bylo zastupitelstvem odvoláno vedení města Děčín, včetně primátora. Současně byl odvolaný primátor Hrouda dočasně pověřen řízením města, a to spolu s dalšími čtyřmi odvolanými radními.

Zveřejněno v NOVINKY

Dnes, tj. 22. 10. 2020, se mělo uskutečnit 7. řádné jednání zastupitelstva statutárního města Děčín. 17 hodin před samotným zahájením jednání odvolaný primátor Hrouda konání tohoto zastupitelstva zrušil. Své rozhodnutí odůvodnil souvisejícími zdravotními riziky s ohledem na výskyt viru COVID-19.

Zveřejněno v NOVINKY

Zastupitelé zvolení za politické subjekty ANO 2011, Volba pro Děčín, ODS, Změna pro Děčín a Piráti se rozhodli uzavřít smlouvu o koaliční spolupráci pro zbývající část volebního období 2018 až 2022 zastupitelstva města Děčín, konkrétně pro období od 22. 10. 2020 do konce volebního období na podzim 2022.

Zveřejněno v NOVINKY

Tento čtvrtek 22.10.2020 je další zastupitelstvo, kde by se mělo mimo jiné vyřešit vedení města a Rada města. Bohužel ani tentokrát stávající odvolaný primátor a odvolaná rada nedala na program tento bod a jasně deklaruje jako již 4 měsíce (a tři zastupitelstva), že chce vládnout v provizoriu další zbývající 2 roky.

Zveřejněno v NOVINKY