LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

KULTURA A SPORT

Podpoříme vytvoření jednotných a transparentních pravidel pro rozdělování a udělování veřejných peněz na podporu kultury a sportu v Děčíně.

Rovná pravidla pro všechny organizace a dotace na provoz dle jednoduchého klíče (vzorce), který u sportu počítá s faktory jako je velikost členské základny a další měřitelná kritéria. V oblasti kultury i sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. Cílem je podpořit veškeré sporty rovnocenně a tím dát možnost rozvíjet se i současnou optikou “okrajovým” sportům, které však jsou pro mnoho dětí sportem, kterému by se rády věnovaly. Upřednostňujeme materiální podporu před finanční. Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím, dle jasných pravidel platících pro všechny rovnocenně. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru obcí neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport. Portál vstupenkadecin.cz otevřeme pro všechny pořadatele akcí a zajistíme jim tak zdarma prostor informovat o své akci.

kultura

Prosadíme dokončení existujícího projektu multifunkčního hřiště se skateparkem. Sportovním i dalším klubům poskytneme pomoc při práci s mládeží podle jasných a jednoduchých pravidel. Je zbytečné podporovat subjekty, které samy o sobě mají možnost pokrýt většinu svých nákladů z reklamy a jsou komerčně úspěšné, jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity.

Podpoříme reprezentativní a jednotné vánoční trhy na různých místech v Děčíně. Město Děčín si zaslouží důstojné oslavy vánočních svátků. Nechceme se smířit s tím, že Děčíňáci automaticky o Vánocích navštěvují trhy nebo akce v okolních městech, a budeme se snažit tento fakt zvrátit. Město nemusí na Vánocích vydělávat, a tak je možné do připravených reprezentativních dřevěných stánků přivést i kvalitní prodejce s tradičními produkty. A to jak v Podmoklech, tak na Masarykově náměstí nebo v Křížové ulici, která je nádherným místem pro vánoční trhy a akce. Jako příklad je možné uvést každoroční vánoční trhy v obci Úštěk, které stojí 3x méně než v Děčíně - 85 000,- Kč, vs. 250 000 Kč, leč kvalita je na absolutně jiné úrovni.

vanoce ustek vanoce

<- KVALITNÍ ŠKOLY                                                                           ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - DOBRA ADRESA

Nahoru