DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

KVALITNÍ INFORMACE

Poskytneme podrobné informace o rozhodování města na všech úrovních, včetně rady města. Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.

V první řadě zjistíme, zda jsou zveřejňovány všechny informace podle zákona. Tam, kde zjistíme nedostatky, zjednáme nápravu. Zvýšíme efektivitu a transparentnost úřadu zdokonalením on-line přístupů při získávání informací, vyřizování žádostí a placení poplatků. Možnost on-line přístupu ke svým pohledávkám a povinným poplatkům, jejich jednoduché zaplacení kartou, vyplnění formuláře při řešení životní situace a automatické podání této žádosti na úřad jsou stěžejní body nového portálu občana, který výrazně ulehčí komunikaci občana směrem k úřadu. Zajistíme, aby každý jednoduše našel, jak a kde se ptát i na co se ptali občané před ním.

portal obcana

Rozšíříme sadu informací (např. o dopravě, kriminalitě, životním prostředí), které zveřejníme ve formě otevřených dat, aby byly dále využitelné např. pro tvorbu užitečných aplikací, vědecké výzkumy, studentské práce atd.

portal ocana

<- PIRÁTI DĚČÍN - ZASTUPCI OBČANŮ                                                                             TRANSPARENTNÍ ROZHODOVÁNÍ ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - PORVEME SE ZA VAS

Nahoru