LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

KVALITNÍ ŠKOLY

Přínosem pro naše zastupitele by bylo vyslechnout náměty studentů a mladých lidí. Oni jsou naší budoucností.

Budeme se snažit o větší zapojení žáků, studentů a posluchačů škol do zkvalitňování života ve městě, najít větší uplatnění studentských vědeckých prací a projektů. Proto považujeme za přínosné podpořit vznik „Studentského parlamentu“, který bude zapojen do struktur města. Prostřednictvím soutěží a spolupráce se žáky a studenty nad utvářením podoby města chceme vytvářet a posilovat vztah mládeže k rodišti. Nevyužití fakulty ČVUT pro architektonické návrhy, studie nebo projekty je velkou chybou, kterou chceme napravit a více studenty zapojit do procesu vytváření veřejného prostoru. To zajistí i větší provázanost studentů s městem a může hrát roli v rozhodnutí, kam odejít po studiích a kde žít.

Budeme podporovat rekonstrukci všech mateřských a základních škol. Jako nutnost se jeví vybavit je herními prvky, školními hřišti, revitalizovat školní zahrady. Vše dle zkušeností a inspirací z ostatních měst s ohledem na ekonomické a provozní náklady a následnou údržbu.

skola bynov

Navrhneme vybudování efektivně fungujícího týmu expertů, který pomůže školám s realizací šablon a projektů EU tak, aby školy dosáhly na evropské peníze a mohly výuku na školách ještě více zefektivnit.
Budeme usilovat o to, abychom zamezili odlivu mozků do jiných regionů např. vytipováním talentovaných studentů, umožněním stipendia a ve spolupráci s firmami vytvořením nabídky zajímavých pracovních pozic s odpovídajícím finančním ohodnocením. V tomto procesu budeme fungovat jako aktivní prostředník a koordinátor setkání těchto dvou stran.

Podpoříme kompletní modernizaci a praktické využití dopravního hřiště v Děčíně. Dohlédneme na realizaci budoucího řešení, které bylo vybráno v rámci participativního rozpočtu „Tvoříme Děčín“ a tento proces budeme nadále rozvíjet a doplňovat o další prvky a rozvoj tohoto místa.

<- LEPŠÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST                                                                           KULTURA A SPORT ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - ONLINE RADNICE

Nahoru