DĚČÍN - UPRAVENÝ A PŘÍVĚTIVÝ

VEŘEJNÉ SLUŽBY SLOUŽÍ OBČANŮM

KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem samosprávy.

Námi navrhované otevřené a transparentní hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj. Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnost vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání zabrání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením.

<- OHLEDY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ                                                                            ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - DOBRA ADRESA

Nahoru