LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

LABE STŘEDEM MĚSTA

Chceme se aktivně podílet na hledání způsobu využití labských břehů a náplavek v souladu s ochranou přírody a potřebami města.

Zohledníme vyjádření neziskového sektoru a místních sdružení k projektům s dopadem na životní prostředí.

Budeme aktivně sledovat vývoj v oblasti stavby jezu - všech poznatků a argumentů.

Budeme iniciovat veřejné debaty ohledně stavby jezu s účastí všech dotčených stran.

Provedeme analýzu projektu výstavby přístaviště pro malá plavidla na Labi a zjistíme, jaké překážky již 5 let brání tento projekt realizovat.

Oživíme náplavky a břeh Labe pro setkávání občanů a turistů v návaznosti na stav projektu stavby jezu.

<- PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PÉČE O SENIORY                                                                          LEPŠÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

ciste

Nahoru