LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

LEPŠÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Zasadíme se o zlepšení dopravní situace ve městě podporou realizace dopravních staveb a hledáním nových řešení jak v rámci městské hromadné dopravy, tak v rámci osobní dopravy po městě.

Prosazujeme propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a obecní hromadné. Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb.

Zrevidujeme hospodaření DPMD a budeme prosazovat aktivní manažerské vedení této společnosti a tím eliminovat roční schodek a dotaci od města této společnosti ve výši 50 - 60 milionů korun.

Budeme prosazovat dokončení projektu Folknářské spojky v co nejkratším termínu. Po jeho vybudování vznikne spolu s Vilsnickou spojkou obchvat Děčína z velmi frekventovaného směru z Liberce pro nákladní automobilovou dopravu. Výrazně se uleví centru města a hlavně Kamenické ulici.

Budeme stabilně podporovat pouze jednu variantu dálničního přivaděče. Prioritou je pro nás posílení bezpečnosti a omezení vlivu provozu silnice I/62, Děčín -  Ústí n.L..

Budeme řešit možnosti a kulturu parkování obyvatel i návštěvníků města Děčína. Navrhneme parkování v centru města zdarma prvních 30 minut.

Budeme propojovat stávající cyklostezky s turisticky zajímavými lokalitami v Děčíně. Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Chceme pomoci cyklistům z Labské cyklostezky více do města.

Zrevidujeme dopravní značení ve městě, místy je přeznačkováno. Zlepšíme upozornění na kritická místa – nízké podjezdy jsou často místem nehod z důvodu přehlédnutí.

Budeme iniciovat řešení problému zaplavování pětimostí.

Všechny změny v dopravě budeme důkladně konzultovat s PČR, a pokud bude zájem, budeme využívat i Dopravní fakultu ČVUT. Všechny dopravní změny musí odpovídat celkové koncepci, není možné vytrhávat a řešit jen konkrétní místa.

<- LABE STŘEDEM MĚSTA                                                                            KVALITNÍ ŠKOLY ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - DOBRA ADRESA

Nahoru