DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

NEKALÉ JEDNÁNÍ A STŘET ZÁJMŮ

Zmenšíme rizika, že zastupitelé a úředníci budou jednat k vlastnímu a nikoli veřejnému prospěchu.

Budeme prosazovat etický kodex pro zastupitele i úředníky upravující nad rámec zákona pravidla pro střet zájmů i poskytování informací. Zajistíme možnost jednoduché kontroly o tom, jak k danému bodu zastupitel hlasoval, ale i přehledně všechna jeho hlasování za celý jeho mandát.

zastupitele decindiskuze

<- RADNIČNÍ INFORMAČNÍ KANÁLY                                                                            OHLEDY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - PORVEME SE ZA VAS

Nahoru