DĚČÍN - UPRAVENÝ A PŘÍVĚTIVÝ

VEŘEJNÉ SLUŽBY SLOUŽÍ OBČANŮM

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zrevidujeme a zkusíme zajistit důsledné plnění smlouvy se společností Marius Pedersen na svoz odpadu a údržbu zeleně.

V případě porušení dle smlouvy budeme vymáhat po této společnosti důslednou nápravu nebo sankce. Důkladnou analýzou svozu optimalizujeme trasy a četnost vývozu odpadových nádob. Zasadíme se o rozšíření nádob na bioodpad do dalších čtvrtí a umístíme nové kontejnery na tuky a oleje. Poplatky za odpad bude možné uhradit platební kartou nebo si zkontrolovat a vyřešit své závazky i v této věci pomocí portálu občana.

odpady smetiste

Budeme pracovat na snížení stávajícího dluhu občanů 25 milionů na poplatcích za odpad, který vznikl na odpadech za poslední léta. Přehodnotíme způsob výběru poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu s cílem snížit, či nejlépe odstranit možnost vzniku nových dluhů. Zajistíme, aby další případné podzemní kontejnery byly vhodně umístěny, vybrány a zamezilo se ucpávání. Neplnění jejich stoprocentní funkce má za následek vytváření nepořádku kolem nich, i když jsou plné jen z velmi malé části. Odpadové hospodářství je velmi komplexní téma - více vám odpovíme osobně s našimi experty na toto téma.

Něco navíc:
Smartcity řešení svozu odpadu
Jedná se senzory, IoT (internet věcí) a další dnes již standardní nástroje pro analýzu a sběr informací o dané oblasti. Co se týka svozu odpadu je bohužel využití těchto prostředků v současnosti značně neefektivní. Smlouva se společností zajišťující svoz - Marius Pedersen je postavena tak, že není možnost od nich vyžadovat rychleji a častěji reagovat na svoz dané oblasti nebo i jednotlivého kontejneru dle dodaných dat chytrého kontejneru se senzorem hlasící plný kontejner nebo nahlášení té samé situace naskenovánim QR kódu. Občany bysme tak nutili hlásit stav plného kontejneru nebo by tuto situaci nahlásil senzor, ale nemělo by to požadovanou zpětnou odezvu. V současné chvíli je totiž smlouva s Marius Pedersen uzavřena na delší období, nedá se zásadně pozměnit a tyto možnosti nebo povinnosti reagovat v ní nejsou zakomponovány. Dny svozu jsou přesně dány a je přesně určeno kdy v jaké oblasti svoz bude probíhat.
Tento fakt se pokusíme změnit, ale půjde bohužel spíše o změny četnosti vývozu a vývozové dny. Na chytrá řešení si bohužel musíme počkat a má smysl je nasadit až s novým výběrovým řízením na firmu starající se o svoz. Tyto nové technologie (společně i s dalšími jako je třeba GPS sledování pohybu svozoveho vozu) pak důrazně požadovat zapsat do nové smlouvy.

<- KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY                                                                            OPRAVY MAJETKU A ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

ciste

Nahoru