DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

OHLEDY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Zaměříme se na úspory, sběr a třídění odpadu, obnovitelné zdroje a využití nových technologií.

Chceme investovat do vývoje a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu tepla a elektrické energie. Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu. Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla ve městě před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura.

<- NEKALÉ JEDNÁNÍ A STŘET ZÁJMŮ                                                                        KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

ciste

Nahoru