LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

OMEZENÍ HAZARDU V DĚČÍNĚ A BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

Budeme prosazovat vyhlášení místního referenda o hazardu na území města - občané sami rozhodnou, jestli jim vyhovuje současný stav 17 kasin na území města.

kasina

S touto problematikou je úzce spojena i bezpečnost ve městě.

Zasadíme se o zdokonalování systémů zajišťujících bezpečnost a pořádek ve městě.

Chytrý systém monitoringu je souhrn několika opatření kam patří napřiklad podpořeni ještě lepší součinnosti státní policie a městské policie, naplnění stavu městských strážníků za aktivní pomoci města a tím zlepšení jejich provozuschopnosti, efektivní využívání kamerového systému a při případném rozšíření (které je již odsouhlaseno) zlepšení a využití jejich technologie, on-line možnosti pro občany jak řešit a nahlásit problém s přesným zacílením na danou oblast a rychlému předáni nejbližši hlídce, zpracováni mapy kriminality z dostupných dat od policie ČR a městské policie a dle toho přizpůsobit pochůzky strážníků a hlídek MP. Cílem je docílit toho, aby občan města věděl, že je ve městě systém, který funguje a pokud bude potřeba tak funguje efektivně a pomůže mu. K bezpečnosti pak přispívá i pocit, že ve vytipovaných oblastech a v problematické časy budou na těchto místech vidět hlídky ve vozech a strážníci.

<- MÍSTNÍ REFERENDUM A OBČANSKÁ INICIATIVA                                                                            POZORNOST PETICÍM A STÍŽNOSTEM OBČANŮ ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

transparentni radnice - pirati decin

Nahoru