DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

PIRÁTI DĚČÍN - ZÁSTUPCI OBČANŮ

●    Zastupitelé jsou volenými zástupci svých občanů po celou dobu svého mandátu
●    Zastupitelé hájí zájmy občanů a města Děčín
●    Zastupitelé dodržují slib a etický kodex zastupitele
●    Průběžně budeme informovat o plnění našeho programu a případných překážkách v plnění těchto cílů
●    Piráti Děčín budou skládat účty svým voličům a všem občanům tohoto města
●    Transparentnost všech kroků umožní občanům stoprocentní kontrolu našich zastupitelů

KVALITNÍ INFORMACE ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

ciste

Nahoru