LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

PODPORA ČINNOSTI SPOLKŮ A NOVÝCH FOREM PODNIKÁNÍ

Jednou z hlavních příležitostí, jak vymezit budoucnost ekonomiky města, je mimo cestovní ruch i podpora nových technologií a směrů, které hýbou a budou hýbat světem v dalších desetiletích. Severní Čechy se již snaží zaujmout pozici v rámci celé ČR jako kraj s podporou nových technologií a Děčín by se měl velmi aktivně na této iniciativě podílet a využít této šance. Podpora nových start-upových projektů v návaznosti na firmy podnikající v kraji (autonomní automobily, vývojáři aplikací, nanotechnologie a další) je nutností a šancí pro Děčín nahradit nemožnosti obnovení těžkého průmyslu a nedisponování vhodných prostor (brownfiledu) pro velké investiční projekty. Nahrazení tohoto druhu průmyslu podporou malých týmů a firem produkujících inovace je trendem mnoha zahraničních měst stejného typu jako Děčín. V neposlední řadě to zajistí zachování jedinečného životního prostředí okolí Děčína díky neprodukování odpadu a nezaměření se na těžký průmysl.

Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nové spolky. Vznikajícím občansky prospěšným spolkům a iniciativám nabídneme prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí. Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi.

<- POZORNOST PETICÍM A STÍŽNOSTEM OBČANŮ                                                                           PODPORA MÍSTNÍHO PODNIKÁNÍ ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - DOBRA ADRESA

Nahoru