LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

PODPORA MÍSTNÍHO PODNIKÁNÍ

Podněty podnikatelů uvítáme a budeme se jimi zabývat.

Vyzveme k jednání a spolupráci místní podnikatele. Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Budeme systematicky pracovat na snížení administrativní zátěže živnostníků. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje našeho města a regionu. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci.

Zasadíme se o prohloubení spolupráce s významnými zaměstnavateli. Chceme vycházet vstříc společensky zodpovědným firmám, které se rozhodnou sponzorovat veřejně prospěšné aktivity a jsou šetrné k našemu životnímu prostředí.

Drobné podnikání máme v úmyslu podpořit:

parkovani zdarma decin

●    úpravou parkovacích poplatků tak, že 30 minut parkování bude zdarma, chceme zpřístupnit obchody v centru města jejich zákazníkům
●    zvážíme možnost využití sdílené ekonomiky parkovacích míst - roční pronájem parkovacího místa občanům do jejich správy a možnost pomocí aplikace své parkovací místo krátkodobě pronajmout např. turistům za poplatek vč. provize pro město
●    v místech, kde jsou technické předpoklady, budeme podporovat předzahrádky u restaurací, kaváren a cukráren s tím, že provedení bude odsouhlaseno městským architektem
●    umožníme prezentaci zboží a reklamních poutačů před prodejnami za transparentních pravidel
●    přehodnotíme výši místních poplatků na tržních místech tak, aby odpovídaly poptávce trhovců; zrušíme absurdní poplatky v tržnici, kde není poptávka trhovců o využití tržiště
●    vrátíme prodejce do opravené a opuštěné tržnice na Husově náměstí a tím umožníme rozvoj této oblasti jako živoucího náměstí.

<- PODPORA ČINNOSTI SPOLKŮ A NOVÉ FORMY PODNIKÁNÍ                                                                           CESTOVNÍ RUCH ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

transparentni radnice - pirati decin

Nahoru