LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

POZORNOST PETICÍM A STÍŽNOSTEM OBČANŮ

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné a splní jasná pravidla, která určují, kdy je možné referendum vyhlásit.

<- OMEZENÍ HAZARDU                                                                            PODPORA ČINNOSTI SPOLKŮ A NOVÉ FORMY PODNIKÁNÍ ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

ciste

Nahoru