ODPOVĚĎ NA REAKCI - NÁŠ DĚČÍN - BOWLING KŘEŠICE

Tam, kde v politice chybí argumenty, přichází většinou ideologie, odvádění pozornosti, případně svedení viny na následující nebo předchozí politické vedení. Náš Děčín si vybral druhou i třetí variantu. Byli jsme obviněni, že vedeme kampaň přes osobní útoky na kandidáty. Také bylo Náš Děčín sděleno, že na vině bylo nové vedení města, které celý projekt dalo tzv. k ledu.

Jestli jsou fakta, podpořená oficiálním videem města, osobním útokem, tak si je pojďme ještě jednou zopakovat, ať máme jasno:


  1. Na jednání zastupitelstva města zastupitel Vlastimil Pažourek vznesl dotaz na technické parametry budovy „křešického bowlingu“, zda existuje nějaká studie o tom, že objekt vyhovuje zamýšleným účelům domova pro seniory. Společně se zastupitelem Milanem Francem a dalšími pak chtěli znát výši nákladů na rekonstrukci pro stanovený účel.

  2. Z vyjádření úředníků magistrátu, Ing. Martinčeka a Ing. Grešíkové pak vyplynulo, že neexistují žádné technické podklady, odborné studie nebo posudky, ze kterých by bylo jasné, kolik bude zprovoznění objektu stát nebo jaké má technické parametry.

  3. Primátor Raška pak před hlasováním zastupitelů řekl, že s objektem vzniknou provozní náklady, a náklady na využití by měly být minimální. Dotaz zastupitele Milana France označil za účelový. Opakovaně, celkem třikrát, pak prohlásil, že objekt je připraven K OKAMŽITÉMU NASTĚHOVÁNÍ seniorů ze Žlebu (viz. video). To se ale nikdy nestalo!

  4. Město Děčín zakoupilo objekt bowlingu s hotelem v Křešicích dne 01.06.2009 (právní účinky k 24.06.2009) za částku 13 milionů korun.

  5. Od nákupu „bowlingu Křešice“, až do dalších komunálních voleb v roce 2010, uplynul 1 ROK a 3 MĚSÍCE! A objekt nesloužil k zakoupenému účelu ani jeden den. 15 MĚSÍCŮ asi není v podání pana Rašky „OKAMŽITĚ“.

  6. Z evidentně nepodložených tvrzení primátora Rašky, vlastní dnes město objekt, který nejen, že nikdy nesloužil seniorům, ale náklady na jeho rekonstrukci jsou dnes ve výši minimálně dvaceti milionů korun. Částka 13 milionů mohla sloužit např. na splátku úvěru města, namísto toho za ni byla pořízena mrtvá investice.

bowling

Děkujeme.

Jaké povinnosti má obec na základě § 38 zákona o obcích?

Odstavec 1: Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn.

Odstavec 2: Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

A proto se ptáme, voliči, Náš Děčín, byl majetek města v podobě „bowlingu Křešice“ využit účelně a hospodárně? Pečovala obec o rozvoj svých investovaných 13 miliónů korun? Byla to opravdu dobrá investice? Udělali byste takovou investici i za své peníze? Zeptejte se, proč nebyl za 15 měsíců objekt využit za účelem, pro který byl koupen?

Důležité odkazy pro informaci, vyjádření města:

Hotel stojí Děčín miliony korun Děčín – Město koupilo bývalý hotel v Děčíně – Křešicích za 13 milionů. Další miliony polyká údržba. Město ho chce proto prodat. 
Jenže prodělá další miliony korun.

Zdroj: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/hotel-stoji-decin-miliony-korun-20120925.html