V. KŘEŠICKÝ BOWLING

Křešický bowling aneb dejme jim ještě šanci?

V čí prospěch? I takto by se dal popsat případ nákupu objektu bývalého bowlingu v Křešicích. V roce 2009 za vlády ODS a Volby pro město, bylo rozhodnuto o nákupu tohoto objektu za částku 13 milionů korun. Primátor Raška, dnes kandidující za Náš Děčín, se bil jako lev, aby byl tento nákup schválen a také se tak stalo. Záměr byl velmi ušlechtilý. V tomto objektu měl být zřízen nový domov pro seniory, neboť tehdejší domovy pro seniory byly v nevyhovujícím stavu. A ano, opravdu byly, jenže….

Jak byl primátorem Raškou a náměstkem primátora Samlerem, oba dnes Náš Děčín, tento nákup obhajován? Vladislav Raška mimo jiné na jednání zastupitelstva města uvedl:

„Ten objekt je dle místního šetření vhodný pro sociální účely. Určitě s tím budou spojeny minimálně do budoucna provozní náklady . Náklady na vlastní využití v této chvíli by měly být MINIMÁLNÍ.“


O tom, jaké tyto náklady ale ve skutečnosti budou, měl jen velmi neurčité informace. Úředníkem magistrátu bylo sděleno, že to může být od půl milionu do milionů tří! Přesto plamenná řeč o nutnosti koupi tohoto objektu.

Radní Samler pak na stejném jednání zastupitelstva řekl:

„My v Děčíně domov pro seniory nezbytně nutně potřebujeme. Stávající domov pro seniory, byť všichni zaměstnanci tam dělají téměř zázraky, je nedůstojný.“ a dále pokračoval „A já si myslím, že pokud chceme skutečně zodpovědně v tomto směru postupovat, tak je potřeba něco konečně začít dělat. Tato příležitost, já jsem to tady říkal na radě, a znovu to opakuji, nám spadla z nebe. Prosím vás, využijme ji, ať senioři v Děčíně mají možnost v krátkém časovém horizontu důstojného domova.“


MINIMÁLNÍ NÁKLADY, V KRÁTKÉM ČASOVÉM HORIZONTU, ZODPOVĚDNĚ V TOMTO SMĚRU POSTUPOVAT.

Jak to dopadlo už víme. Dnešní stav tohoto objektu je tristní. Po jeho koupi město neudělalo vůbec nic. Senioři zůstali v nevyhovujících prostorách. Majetek města chátral a chátral a dnešní investice je odhadována na 18 až 20 milionů!


ZCHÁTRALÝ OBJEKT A DNEŠNÍ NÁKLADY 18 až 20 MILIONŮ.

Chová se takto řádný hospodář? Rozhodně ne! A proto je na místě otázka „v čí prospěch“? Proč vlastně došlo k nákupu tohoto objektu, který primátor Raška tak obhajoval, když pak nebylo uděláno vůbec nic? Každý ať si odpoví sám.

Město mělo také možnost rekonstruovat stávající domov pro seniory na Kamenické ulici. ODS pod vedením pana Rašky vládla Děčínu v období let 2002 až 2010. K tomu ale došlo až v následujícím volebním období. A nebylo tomu tak, že by domov pro seniory na Kamenické ulici byl v nevyhovujícím stavu ze dne na den. Jen prostě prioritou nebyl. Tou byla např. rekonstrukce basketbalové haly v roce 2005 za cca 56 milionů korun! Jistě potřebná. Ale dle vyjádření pana Rašky a pana Samlera byla priorita v domově pro seniory.

bowling

KRÁTKÝ ČASOVÝ HORIZONT? 10 LET A ZCHÁTRALÁ BUDOVA

Věc má ještě další rozměr. Evidentně bylo z veřejných peněz utraceno 13 milionů korun. Bez dalšího využití. Tyto peníze byly vyhozeny z okna a to navíc v době, kdy ve světe probíhala ekonomická krize, která se promítla i do hospodaření města Děčína. Výsledkem byl propad ve výběru daní ve výši cca. 100 milionů korun! Město toto vědělo již v době odkupu tohoto objektu. A jsme opět u toho. Chová se takto řádný hospodář? NE!

A tak je na místě se ptát, chcete znovu tyto politiky ve vedení našeho města? Ano, šlo o rozhodnutí zastupitelstva, ale kdo usnesení hlasitě podporoval a prosazoval?

Již dnes slyšíme, že objekt byl koupen v roce 2009 a „vláda“ ODS skončila v roce 2010 a tedy již nebyl politický vliv na to, co se s ním bude nadále dít.

Citace pana Rašky ze dne 23.08.2018 z Facebooku:  
„Mimochodem v roce 2010 jsem skončil ve funkci primátora a přestal mít zásadnější vliv na chod věcí v našem městě.“

V rozporu s tímto vyjádřením  v roce 2009 před schválením nákupu říkal:

„Já bych chtěl říct, že i kdybychom tam teď nedali ani korunu, TEN OBJEKT JE K NASTĚHOVÁNÍ MINIMÁLNĚ PRO TU KLIENTELU VE ŽLEBU A JE OKAMŽITĚ K VYUŽITÍ ZA TĚCH PODMÍNEK, a je to nadstandard proti současným podmínkám, ve kterých ti dotyční tráví v současné době  čtyřiadvacet hodin denně. Jenom na to upozorňuju prosím pěkně. Ty další  rozvojové záměry samozřejmě záleží na tom, kolik budem chtít investovat a jestli bude naší snahou zvyšovat kapacitu tohoto zařízení. Ale ten objekt tak, jak ho dneska máme možnost nabýt, JE OKAMŽITĚ K PŘESTĚHOVÁNÍ  minimálně našich klientek ve Žlebu a k OMAŽITÉMU VYUŽITÍ a je to násobek komfortu než který v této chvíli mají ve stávajícím zařízení.“

bowling kresice

OKAMŽITÉ VYUŽITÍ

Okamžitě nebyl využit nikdy. A tedy znovu, v čí prospěch byl tento objekt městem odkoupen? Kdo za to nese zodpovědnost? Každý ať si udělá obrázek sám.

Co dělali  politici 10 let s tímto objektem? „Nic“! Proč? Zeptejte se jich! Anebo jim vystavte vlastní účet v nadcházejících volbách!

Jejich rozhodnutí bude město zbytečně stát minimálně 18 milionů! A jak ještě ukážeme, není to jediné šlápnutí vedle. Nesmíme zapomenout!

bowling kresice