PROGRAM - PIRÁTI DĚČÍN 2018-2022

PROGRAM - PIRÁTI DĚČÍN 2018-2022

Dlouhodobé zanedbávání potřebných oprav a údržby majetku města, absence komunikace s občany, nevstřícnost k jejich potřebám, neumožnění rozvoje a nevyužití potenciálu města Děčína.
I tak lze shrnout to, čeho jsme byli svědky poslední čtyři roky vlády současné koalice.
Piráti představují alternativu, jak město opravdu přebudovat.

Náš program se opírá o programové cíle národního programu Pirátů, platné ve všech úrovních politiky. Ctíme společné hodnoty programu Pirátů pro komunální volby 2018

* KOMPLETNÍ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 - CELÉ ZNĚNÍ


 * JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU PO KAPITOLÁCH

DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENÁ A MODERNÍ RADNICE

I. PIRÁTI DĚČÍN - ZÁSTUPCI OBČANŮ

II. KVALITNÍ INFORMACE

III. TRANSPARENTNÍ ROZHODOVÁNÍ

IV. PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM - PASPORT MAJETKU

V. VYROVNANÝ ROZPOČET

VI. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VII. GRANTY A DOTACE

VIII. TRANSPARENTNÍ SPOLEČNOSTI

IX. ÚZEMNÍ PLÁN

X. ÚČAST OBČANŮ NA ROZHODOVÁNÍ

XI. RADNIČNÍ INFORMAČNÍ KANÁLY

XII. NEKALÉ JEDNÁNÍ A STŘET ZÁJMŮ

XIII. OHLEDY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

 

DĚČÍN - UPRAVENÝ A PŘÍVĚTIVÝ

VEŘEJNÉ SLUŽBY SLOUŽÍ OBČANŮM

I. KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

II. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

III. OPRAVY MAJETKU MĚSTA A ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

IV. PŘÍVĚTIVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PÉČE O SENIORY

 

LABE - ŘEKA PRO ŽIVOT

VSTŘÍC AKTIVNÍM OBČANŮM

I. LABE STŘEDEM MĚSTA

II. LEPŠÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

III. KVALITNÍ ŠKOLY

IV. KULTURA A SPORT

V. ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

VI. MÍSTNÍ REFERENDUM A OBČANSKÁ INICIATIVA

VII. OMEZENÍ HAZARDU V DĚČÍNĚ A BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

VIII. POZORNOST PETICÍM A STÍŽNOSTEM OBČANŮ

IX. PODPORA ČINNOSTI SPOLKŮ A NOVÝCH FOREM PODNIKÁNÍ

X. PODPORA MÍSTNÍHO PODNIKÁNÍ

XI. CESTOVNÍ RUCH