DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM - PASPORT MAJETKU

Zabráníme nevýhodným prodejům, nákupům nebo opravám, o kterých se veřejnost dozví, až když už je pozdě.

Přehled veškerého majetku zveřejníme na stránkách obce, včetně jeho popisu a využití. O případném prodeji majetku a způsobu prodeje budeme informovat s předstihem a nikoli pouhým “vyvěšením na úřední desku”, ale s maximálním využitím různých informačních kanálů (např. pomocí regionálních médií, TV a rozhlasových stanic, radničních novin, sociálních sítí,…). Zasadíme se o vytvoření inovačního řešení v podobě mapového projektu a vrstvy Pasportu majetku, kde bude na mapě přehledně zobrazen veškerý majetek města se zvýrazněnými nemovitostmi a pozemky, které jdou do prodeje, včetně všech podkladů. Zároveň tato mapa bude sloužit jako archív a ukazovat již prodané pozemky včetně smluv a usnesení. Tím bude v budoucnu umožněna přehledná, transparentní a jednoduchá kontrola nakládání města s majetkem. Budeme vždy preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů.

prodej majetku - pasport majetku

<- TRANSPARENTNÍ ROZHODOVÁNÍ                                                                            VYROVNANÝ ROZPOČET ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - PORVEME SE ZA VAS

Nahoru