DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

RADNIČNÍ INFORMAČNÍ KANÁLY

Otevřeme radniční média a jejich kvalitou podpoříme skutečnou názorovou pluralitu a otevřenou diskuzi v obci.

Zasadíme se o zveřejňování alternativních názorů oproti vedení radnice. Radniční noviny, ale i další komunikační kanály samospráv, by měly splňovat základní principy obvyklé pro veřejná média. Pro vydávání a tvorbu obsahu médií přijmeme vnitřní pravidla (Statut novin a etický kodex), která zaručují kontrolu tvorby obsahu pomocí redakční rady a přístup zastupitelů do médií včetně opozičních.

zpravodaj decin

Revidujeme výběrové řízení na vydavatele Zpravodaje a podmínky pro vydávání. Obsah nesmí být na úkor inzerce a inzerce nesmí být v rozporu se zájmy města (např. inzerce na vánoční trhy v Drážďanech v době konání našich trhů).

<- ÚČAST OBČANŮ NA ROZHODOVÁNÍ                                                                        NEKALÉ JEDNÁNÍ A STŘET ZÁJMŮ ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - ONLINE RADNICE

Nahoru