DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

TRANSPARENTNÍ ROZHODOVÁNÍ

Zrušíme diskusní limit pro občany při jednání zastupitelstva města.Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme veškeré podklady.

Zápisy dostupné na stránkách samosprávy budou obsahovat i údaje o hlasování jednotlivých zastupitelů (radních) a přehled jejich účasti a to jak u každého projednávaného bodu tak u všech hlasování za celý mandát u zastupitele.. Veškeré podklady jednání zveřejníme v dostatečném časovém předstihu. Budeme prosazovat zastoupení odborné veřejnosti i klíčových místních organizací a spolků v komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady. Závěry komisí budou pro nás vodítkem k rozhodování v dané věci a budou opravdu poradním podkladem.

zastupitele decindiskuze

<- KVALITNÍ INFORMACE                                                                             PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM - PASPORT MAJETKU ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU