DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

TRANSPARENTNÍ SPOLEČNOSTI

Zajistíme, aby funkce v orgánech společností zastávali odborníci, nikoliv pouze politici. Znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku.

transparentni decin

Stejná pravidla pro zveřejňování jako pro obec se musejí vztahovat na obcí zřizované organizace, obecní příspěvkové organizace a obchodní organizace, které obec ovládá. Budeme trvat na tom, aby se společnosti řídily pravidly pro transparentní organizace. Stanovíme závazná pravidla pro nominace i odměňování osob pověřených k výkonu činností v orgánech společností. Změny stanov společností umožníme pouze zastupitelstvem.

<- GRANTY A DOTACE                                                                            ÚZEMNÍ PLÁN ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

transparentni radnice - pirati decin

Nahoru