DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

ÚČAST OBČANŮ NA ROZHODOVÁNÍ

Zvýšíme sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí, získáme zpětnou vazbu a budeme hledat konsenzuální řešení.

Podpoříme zapojování občanů do rozhodování. Bude pokračovat a rozšíříme možnosti participativního rozpočtu „Tvoříme Děčín“. Necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru. Zlepšíme celý proces posuzování jednotlivých projektů občanů ze stávajícího stavu, kdy o vhodnosti rozhodují úředníci a ne odborníci. Každý projekt je potřeba posuzovat v širším záběru a každý velmi individuálně i s velmi úzkou spoluprací s navrhovatelem z řad občanů.

Budeme iniciovat formální i neformální setkání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy. Podpoříme místní referenda u sporných otázek s výjimečnou důležitostí a dlouhodobými důsledky. Podpoříme komunikaci mezi sousedícími obcemi a jejich obyvateli, aby se problémy neřešily izolovaně.

<- ÚZEMNÍ PLÁN                                                                            RADNIČNÍ INFORMAČNÍ KANÁLY ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - DOBRA ADRESA

Nahoru