DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

ÚZEMNÍ PLÁN

Zavedeme včasné diskuze občanů o všech významných záměrech města. Umožníme občanům prosazovat právo na kvalitní životní prostředí i ovlivňovat podobu okolí svého domova.

uzemni plan

Návrhy rozvoje plánů, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat tak, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly participaci občanů. Prosadíme zavedení on-line připomínkování občanů k územnímu plánu a jeho připravovaným aktualizacím přehledně nad mapou.

<- TRANSPARENTNÍ SPOLEČNOSTI                                                                          ÚČAST OBČANŮ NA ROZHODOVÁNÍ ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - PORVEME SE ZA VAS

Nahoru