DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Transparentním řízením přilákáme více zájemců. Snížíme ceny a zvýšíme kvalitu.

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů. Zadávat zakázky přímo bez soutěže budeme pouze výjimečně. Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku veřejných zakázek. Nebudeme zakázky zveřejňovat v období svátků a prázdnin, nebudeme používat co nejkratší lhůty pro podání nabídek.

Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících. Zadávací řízení budeme administrovat podle jasných a veřejně dostupných pravidel, která vymezují osobní odpovědnost. Umožní-li to zákon, soutěžit dovolíme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky. Závaznými standardy snížíme rizika zmanipulovaných soutěží. Ve smlouvách si pojistíme, že obec nebude platit dodatečné náklady. Smluvně zavážeme realizátory dopravních staveb k povinnosti hlásit jakékoliv změny v termínu či realizaci danému úředníkovi, který o této skutečnosti vyrozumí občany města.

verejne zakazky decin
zdroj: zindex

<- VYROVNANÝ ROZPOČET                                                                            GRANTY A DOTACE ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

PIRATI DECIN - DOBRA ADRESA

Nahoru