DĚČÍN - TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ

OTEVŘENA A MODERNÍ RADNICE

VYROVNANÝ ROZPOČET

Rozpočty v našem podání budou hospodárné, odůvodněné a informace o nich široce přístupné.

Rozpočet vždy srozumitelně zdůvodníme. Zveřejníme závěrečné účty i zprávy o přezkoumání hospodaření. S předstihem informujeme o plánovaných větších investicích. Vytvoříme rezervu pro nenadálé situace. Schodkové rozpočty budeme vytvářet jen v případě významných finančně náročných investic nebo přírodních katastrof. Dlouhodobě musí být rozpočet vyrovnaný. Připravíme a zveřejníme plán snižování nákladů na chod úřadu i případného oddlužení. O hospodaření s majetkem budeme informovat formou rozklikávacích rozpočtů s údaji o průběžném čerpání i odkazy na registr smluv. Data si bude kdokoli moci stáhnout k dalšímu využití. Rozpočet města musí být realistický, velké množství projektů není vzhledem k zákonům v silách úředníků dotáhnout do konce. Na rozpočtu města nelze sbírat politické body.

<- PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM - PASPORT MAJETKU                                                                            VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ->

ZPĚT NA SEZNAM BODŮ PROGRAMU

transparentni radnice - pirati decin

Nahoru